Νέο βιβλίο από τον Μητροπολίτη Μεσογαίας: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ»

Φοβερὸς θὰ πρέπει νὰ ἦταν ὁ χωρισμός! Τοῦ εἶχαν δώσει τὰ πάντα. Εἶχαν πάρει πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα μποροῦσαν νὰ φαντασθοῦν. Εἶχαν τὴν αἴσθηση τῆς θεότητός Του ζωντανὴ στὴ ζωή τους, συγκλονιστικὴ γιὰ τὴν ὕπαρξή τους. Παθὼν καὶ ἀναστημένος. Ἄνθρωπος καὶ Θεός, Θεάνθρωπος. Ἀλλὰ τοὺς ἔφευγε. Πῶς νὰ παρηγορηθοῦν; Πῶς νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν;…

 

Γιὰ φανταστεῖτε σκηνή. Δὲν εἶναι παράξενη; Δὲν εἶναι ἀσυνήθιστη; Δὲν εἶναι προκλητικὴ γιὰ τὴν αἴσθηση τῶν ἀποστόλων; Φεύγει ὁ Κύριος ἀπὸ τὴ γῆ καὶ αἴρεται πρὸς τὸν οὐρανό.

Ἑνα ἀπάνθισμα λόγων γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, τὸ τελευταῖο γεγονὸς τῆς ἐπίγειας πορείας τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται τὸ ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας. Μία προσφορὰ τροφῆς πρὸς θεολογικὴ ἐμβάθυνση καὶ ἀφορμὴ γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ἐνίσχυση τῆς πίστεως.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....