Νέοι σέ τέλμα;

Ἔτσι λένε ὅλοι, διαπιστώνοντας τήν πνευματική καθίζηση καί τήν ἀρνητική εἰκόνα τῆς κοινωνίας. Ἄν κάτι πάει στραβά, ὁ ἀνιχνευτής τοῦ προβλήματος ἑστιάζει πάντα στήν νεολαία. Ψάχνει σ’ ἐμᾶς τά ψεγάδια καί τά αἴτια τοῦ προβλήματος, θαρρεῖς καί μόνο οἱ νέοι ἀποτελοῦν τήν ραχοκοκαλιά τῆς κοινωνίας. Κι ἴσως γι’ αὐτή τήν ἐπίρριψη τῆς μεγάλης εὐθύνης δημιουργεῖται μέσα μας μιά ἀντίδραση πρός τούς μεγαλυτέρους.

Ὅμως, ἐδῶ πού τά λέμε, δέν ἔχουν καί πολύ ἄδικο νά μᾶς καθιστοῦν, τουλάχιστον σέ κάποιο βαθμό, ὑπεύθυνους γιά τήν εἰκόνα πού παρουσιάζει ἡ σημερινή μας κοινωνία. Καί αὐτό θά πρέπει νά τό παραδεχτοῦμε. Ὅλοι τό βλέπουμε, πώς οἱ θεσμοί ἀλλοιώνονται, ἡ κρίση ἐξαπλώνεται. Κι ἐμεῖς τί κάνουμε;

Πρῶτον, οἱ προτεραιότητές μας στήν ζωή δέν εἶναι τά πνευματικά, ἀλλά τά ὑλικά. Κυνηγοῦμε τό χρῆμα, τήν καλοπέραση, τήν ἄνετη ζωή καί ὄχι τόν μόχθο καί τόν τίμιο ἱδρώτα, τήν προσφορά καί τήν θυσία.

Δεύτερον, φλέγοντα καί σοβαρά θέματα, πού ἀφοροῦν την πατρίδα, τά ἀντιμετωπίζουμε μέ τρομερή ἀδιαφορία. Μᾶς ἀρκεῖ στήν καθημερινότητά μας νά περνοῦμε καλά καί… δέν βαριέσαι τί μᾶς ξημερώνει αὔριο; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς ξέρουμε ἤ ἐνδιαφερόμαστε νά μάθουμε τήν ἱστορία μας, γιά νά μποροῦμε πάντα νά διεκδικοῦμε τό δίκαιο τῆς φυλῆς μας;

Ἔπειτα, μένοντας μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία, γινόμαστε τόσο χλιαροί στήν πίστη, πού τείνουμε νά βγάλουμε τόν Θεό ἀπό τήν ζωή μας. Πνίγουμε μέσα μας τήν φωνή τοῦ Θεοῦ, πού θά μποροῦσε νά μᾶς βάλει ἕνα φρένο στό κακό καί τήν ἀνηθικότητα.

Ὁ πήχης στίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας εἶναι τοποθετημένος πολύ χαμηλά, μέ ἀποτέλεσμα καί τήν ζωή μας νά ἀλλοιώνουμε καί τό μέλλον τῆς πατρίδας μας νά ὑπονομεύουμε.

Τί χρειαζόμαστε; Μά, τί ἄλλο; Μιά ἀνάσταση! Δηλαδή, μιά ἀποτίναξη σέ ὅ,τι λειτουργεῖ σάν ταφόπλακα στήν πνευματική μας ζωή. Ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἀνυψωθοῦμε ἀπό τά μικρά καί τά πρόσκαιρα, ἀπό τά βάρη τῶν ἐξαρτήσεων, πού μᾶς συνθλίβουν.

Λουσμένοι τώρα στό φῶς τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας, νά ἐπιδιώξουμε καί τήν δική μας προσωπική ἀνάσταση. Τήν δική μας ἀναγέννηση. Γιά νά μπορέσουμε νά χαρίσουμε στήν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα ὀμορφότερες μέρες καί νά τήν κάνουμε νά εἶναι ὑπερήφανη γιά ἐμᾶς τούς νέους, πού εἴμαστε ἡ καρδιά καί οἱ πνεύμονές της.

Χριστός Ἀνέστη!

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΪΟΥ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....