Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιατίστης θά ὑποδεχθεῖ τήν Ἱερή Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσας