Ο Αρχ. π. Νικάνωρ Παπανικολάου για την αξία των Κατηχητικών σχολείων

Ἀρχιμ. π. Νικάνωρ,

Πνευματικός Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία»

Πρόεδρος Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ 4Ε

Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας, ὅταν τά παιδιά προσέρχονται στό Κατηχητικό Σχολεῖο καί γενικότερα στίς δράσεις τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

Ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδή ἔχει ἀποβάλει τόν Θεό ἀπό τήν ζωή του, δέν ἔχει ποῦ νά ἀκουμπήσει. Τά προβλήματά του πολλά καί δυσεπίλυτα. Ἡ πορεία του συχνά φτάνει σέ ἀδιέξοδο. Αὐτή ἡ χωρίς Θεό πορεία θά πρέπει νά ἀλλάξει. Καί θά τήν ἀλλάξουμε, ἄν ἀσχοληθοῦμε μέ τά παιδιά, μέ τήν κατήχηση.

Οἱ μεγάλοι ἔχουν πάρει πιά τόν δρόμο τους καί δύσκολα θά τόν ἀλλάξουν. Ὅμως, τά παιδιά, πού εἶναι τό μέλλον, πρέπει νά μποῦν σέ ἄλλη πορεία, στήν κατά Θεόν πορεία, στήν κατά Θεόν ζωή. Βέβαια, τό παιδί, γιά νά μάθει αὐτή τήν ζωή, θά πρέπει κάπου νά τήν διδαχθεῖ. Στά σχολεῖα ἤ στό σπίτι ἐλάχιστα τήν διδάσκεται. Πρέπει κάποιοι ἄνθρωποι νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν μας, νά ἀφιερώσουν χρόνο· ἱερεῖς, κατηχητές, φοιτητές. Νά ἀσχοληθοῦμε μέ τά παιδιά μας, νά τά προσεγγίσουμε, νά τά ἀγαπήσουμε, νά τά διδάξουμε τήν πίστη μας. Ἔχουμε εὐθύνη γιά τά παιδιά. Ὀφείλουμε νά τά διδάξουμε τό σωστό, τήν ἀρετή, τήν ἀγάπη, τόν Θεό.

Οἱ κατηχητές θά πρέπει νά εἶναι καί ἐνημερωμένοι καί καταρτισμένοι, νά διδάσκουν μέ ἀγάπη, νά συνεργάζονται ἁρμονικά μέ τούς ἱερεῖς. Καί τό Κατηχητικό μήν εἶναι ἕνα ἐπιπλέον βάρος γιά τήν Ἐνορία. Ἀντιθέτως, νά εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς Ἐνορίας. Μιά ζωή τά παιδιά θά θυμοῦνται τόν κατηχητή τους, τό παράδειγμά του. Θά θυμοῦνται τήν ἀγάπη πού θά δεχτοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Οἱ γονεῖς κάποιες φορές φοβοῦνται πώς, ἄν τά παιδιά τους πάνε στό Κατηχητικό, θά ἀκολουθήσουν ἕναν δρόμο «ζηλωτικό», θά γίνουν ἱερεῖς ἤ μοναχοί. Γενικότερα, ὑπάρχει μιά πολεμική πρός τά Κατηχητικά. Ἀντί λοιπόν νά εἶναι ἐπιφυλακτικοί, ἄς προσέλθουν καί οἱ ἴδιοι μαζί μέ τά παιδιά τους, γιά νά δοῦν τί ἔργο γίνεται! Νά δοῦν πόσο εὐχάριστα, χαρούμενα, ἐποικοδομητικά περνοῦν τά παιδιά ἐκείνη τήν ὥρα.

Καί νά ξέρουν πώς, ὁδηγώντας τά παιδιά τους στόν Χριστό, ποτέ δέν θά λάβουν πίκρες ἀπό αὐτά. Ἀλλά πάντοτε θά τά χαίρονται καί θά τά καμαρώνουν!

 

Ἀπό συνέντευξη στήν Τηλεφημερίδα τῆς 4Ε,

στόν δημοσιογράφο Θανάση Κληματσίδα

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....