Ό B΄ Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός χοροστατούντος του Μητροπολίτου Πα­ρα­μυ­θί­ας κ. Σε­ρα­πί­ωνος

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πα­ρα­μυ­θί­ας ἐ­νη­με­ρώ­νει τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα ὅ­τι τήν Κυ­ρια­κή Β΄ τῶν Νη­στει­ῶν 31/3 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Κα­ναλ­λα­κί­ου θά τελεσθεί ὁ B΄ Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ωνοςμέ ­ρα ­νάρ­ξε­ως τίς 6μ.μὉμιλητής τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ θά ἔιναι ὁ Πανοσολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Μπράγιας ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου καί κληρικός τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Ἀλλήλους συγχωρήσωμεν ἴνα Πάσχα ἐορτάσωμεν».

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....