Ο καθηγητής Μπαμπινιώτης ομιλητής στη βιβλιοθήκη της Μητρόπολης Χίου για την “τελειότητα της Κυριακής προσευχής”

Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον» μέ χῶρον διεξαγωγῆς τήν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας, ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Γλωσσολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς καί πρώην ΠΡΥΤΑΝΙΣ τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, θά πραγματοποιήσῃ εἰσήγησιν μέ θέμα «Ἡ τελειότητα τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς (Πάτερ ἡμῶν…)» τήν Τρίτην 5ην Σεπτεμβρίου 2023 καί ὥραν 11.00 κατά τήν διάρκειαν ἐπετειακῆς συνάξεως.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....