Ο Μητροπολίτης Πατρών για τα 15 χρόνια Αρχιεπισκοπίκης Διακονίας του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Συμπληρώθηκαν δέκα πέντε  χρόνια, ἀπό τότε πού τό σεπτόν Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέλεξε ὡς Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, εἰς διαδοχήν τοῦ ἀλήστου μνήμης Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου, τόν ἀπό Θηβῶν καί Λεβαδείας, Ἱερώνυμον.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατά τήν δεκαπενταετίαν αὐτή, ἀπέδειξε ὃτι εἶναι ἱκανότατος χειριστής τῶν Ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καί ἂλλων ζητημάτων, τά ὁποῖα κατά καιρούς ἀναφύονται. Διακρίνεται διά τήν σύνεση, τήν διακριτικότητα, εὐγένεια καί τήν σοφία. Ἐργάστηκε καί ἐργάζεται μέ ἐπιτυχία γιά τήν διατήρηση τῆς ἑνότητος τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐνδιαφέρθη γιά τήν ἀνάδειξη καί συντήρηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μνημείων, γιά τόν Ἐφημεριακό Κλῆρο καί τό μισθολογικό θέμα τῶν Ἱερέων καί γενικά γιά τήν τακτοποίηση ἐκκρεμότητων πού ἀφοροῦσαν στόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐχειρίσθη σοβαρότατα προβλήματα Ἐκκλησιαστικά, κοινωνικά καί ἂλλα μέ τήν ἀπαραίτητη γιά τήν ἐποχή μας φρόνηση καί ἀποτελεσματικότητα.

Μεγάλη εἶναι ἡ προσφορά καί συνεισφορά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, ἐπίσης, στίς διορθόδοξες καί διαχριστιανικές σχέσεις, σέ συνεργασία πάντοτε μέ τήν Πρωτόθρονον Ἐκκλησίαν, τό Οἰκουμενικό μας δηλαδή Πατριαρχεῖον καί τίς ἂλλες Ἐκκλησίες.

Ἂνθρωπος χαμηλῶν τόνων, ὁ Μακαριώτατος, συνεχίζει νά ἐργάζεται μέ ἐνθουσιασμό καί ζέση ψυχῆς καί καρδίας διά τήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας.

Ἠ ἱστορία θά καταγράψῃ μέ ἀνεξίτηλα γράμματα τήν ὃλη φιλόθεον, φιλάγιον καί φιλάνθρωπον σέ καιρούς δύσκολους διά τόν συνάνθρωπον, διακονίαν του.

Εὐχόμεθα Κύριος ὁ Θεός, νά τοῦ χαρίζῃ ἒτη πλεῖστα ὃσα, ὂλβια, καλλίκαρπα καί πολύκαρπα, ὃπως μέχρι σήμερα, πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καί εὒκλειαν τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς καθ’ ὃλου Ὀρθοδοξίας.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....