Ό Μητροπολίτης Σύμης λειτούργησε ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας καί τῇ Συνάξει τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς ἐπονομαζομένης «Γλυστριανῆς»

Χθες Πέμπτη 31η Αὐγούστου 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας καί τῇ Συνάξει τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης «Γλυστριανῆς», ἡ ὁποία ἀπό πολλῶν δεκαετιῶν τεθησαύρισται στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο. Συλλειτουργούς του εἶχε τόν Γεν. Ἀρχιερατικό μας Ἐπίτροπο Πρωτοπρ. Στέφανο Μακρῆ, τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, Οἰκονόμο π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη, ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῆς Σύμης καί τόν Ἱεροδιάκονο π.Παῦλο Τερεζάκη, ἐνῶ τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Πανορμίτης Κακακιός καί κ. Ἐλευθέριος Ξηράκης.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος στό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα, ἀνεφέρθη εἰς τό περιεχόμενον τῆς ἑορτῆς τῆς Τιμίας Ζώνης, ἀλλά καί εἰς τό ἱστορικό τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «Γλυστριανῆς», ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τά μαρτυρικά χώματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀρχικά ἦταν κτῆμα τῆς οἰκογενείας Ἀννίκας Κάτρη – Καϊλλῆ (Μπουμπουριᾶς), πού τήν μετέφερε μέ τόν ξεριζωμό τοῦ 1922 στήν Σύμη καί σέ μεταγενέστερο χρόνο ἀφιέρωσε στόν ἱστορικό Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἐξ ἀρχῆς οἱ θαυματουργίες τῆς Παναγίας ὑπῆρξαν πολλές καί μεγάλες, ἰδιαιτέρως ὅμως εἰς δυσκόλους περιπτώσεις τοκετῶν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐπενέβαινε θαυμαστῶς καί κατ’ ὄναρ ἐμφανιζόταν μέ τό προσωνύμιο «Γλυστριανή τῆς Σύμης» σέ ἐγκύους ἤ καί οἰκείους αὐτῶν, διαβεβαιοῦσα ὅτι διά τῆς παρεμβάσεώς Της τό βρέφος θά γλυστροῦσε εὐκόλως καί τό ἀποτέλεσμα θά ἦτο αἴσιον. Οἱ Ἰατροί καί Μαῖες τῆς παλαιᾶς Σύμης εἰς τάς δυστοκίας αὐτάς, προέτρεπαν τούς συγγενεῖς, οἱ ὁποῖοι καί μετέφεραν τήν Ἱερά Εἰκόνα μετά προσευχῶν καί δεήσεων εἰς τήν οἰκίαν τῆς τικτούσης, ὅπου ἡ Παναγία «Γλυστριανή» ἐμφανέστατα βοηθοῦσε εἰς τήν γέννα, ἀποδιδοῦσα ὑγιῆ τήν μητέρα καί τό τέκνο, εἰς τούς αἰτούντας τήν χάριν καί λαμβάνοντας τό ἐξαίσιον δώρημα «πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως». Δικαίως λοιπόν οἱ Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι θεωροῦν σήμερα τήν «Γλυστριανή» Προστάτιδα αὐτῶν καί πάντοτε ἐπικαλοῦνται τήν βοήθεια καί προστασία Της εἰς τήν διαδικασία τῆς γέννας.

Πρό τῆς ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνας τῆς Παναγίας Γλυστριανῆς πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐνῶ μετά τό τέλος τῆς λατρευτικῆς Συνάξεως, προσεφέρθησαν εἰς τό παρακείμενο ἐνοριακό κέντρο τά πατροπαράδοτα κεράσματα τῆς Συμαϊκῆς φιλοξενίας, ὥστε τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων. Τό βράδυ, πρόκειται νά λάβει χῶρα στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τό παραδοσιακό πανηγύρι μέ μουσικοχορευτικό πρόγραμμα καί δωρεάν φαγητά καί ποτά, μέ εὐγενῆ χορηγία τοῦ Δήμου Σύμης.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς σημερινῆς Πανηγύρεως.

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....