Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στους Αγίους Θεοδώρους Βλάγκας την Β’ Κυριακή των Νηστειών

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΛΑΓΚΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μετά χαρᾶς ἀγγέλομεν ὅτι, ἐπί τῇ γενομένῃ μνήμῃ τοῦ διά τῶν κολλύβων γενομένου θαύματος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Βλάγκας, ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθῃ μεθ’ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ καί χοροστατήσῃ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Β’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 20ήν Μαρτίου, καί εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν Κοινότητα καί πάντας τούς φιλακολούθους Χριστιανούς.

Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά διατεθοῦν δύο λεωφορεῖα μετ’ ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια:

1) Ἐκκίνησις ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς, ὥρα 9:15, καί ἐκ Ταξείμ, πρό τῆς Ὅπερας, ὥρα 9:30.

2) Ἐκκίνησις ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γεδήκουλε, ὥρα 9:30.

 

πηγη Φως Φαναρίου 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....