Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη της Μονής του Τιμίου Σταυρού

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 15ης / 28ης Δεκεμβρίου 2021, ὁ Μακαριώτατος  Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών ἐπεσκέφθη τήν Bιβλιοθήκην τῆς Μονῆς του Τιμίου Σταυροῦ.

Ἡ Bιβλιοθήκη αὐτή ἀνῆκε εἰς τήν περίφημον Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Σταυροῦ, ἡ ὁποία ἐλειτούργησεν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀπό του 1845 ἕως του 1909 καί ἀνέδειξε πολλούς ἐπιστήμονας διαφόρων εἰδικοτήτων, κληρικούς καί λαϊκούς.

Ἡ βιβλιοθήκη αὕτη εἶναι πλουσία εἰς παλαίτυπα καί νεώτερα ἐπιστημονικά βιβλία, πολλά τῶν ὁποίων χρῄζουν εἰδικῆς συντηρήσεως καί προστασίας.

Διά τό ἔργον τοῦτο, τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου προσεκλήθη καί ἐργάζεται ἤδη εἰς τήν συντήρησιν τῶν βιβλίων, παλαιτύπων καί ἄλλων, ὁ εἰδικός συντηρητής καθηγητής ἐκ Κύπρου κ. Σταῦρος Ἀνδρέου. Ταῦτα, λόγῳ τῆς μή λειτουργίας τῆς Σχολῆς ἀπό τοῦ 1909 ἔχουν ὑποστῆ φθοράν.

Τό ἔργον τοῦτο ἐπετήρησε καί ἐπῄνεσεν ὁ Μακαριώτατος καί ἔδωσεν ὁδηγίας διά τήν συνέχειαν αὐτοῦ καί ὑποβοηθουμένου  ὑπό ὀργανισμῶν δυναμένων νά στηρίξουν αὐτό οἰκονομικῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....