Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Χάλκη για την εορτή του Μεγάλου Φωτίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, προστάτου τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ στεγαζομένης Θεολογικῆς Σχολῆς, ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἠγαθύνθη ὅπως, προσερχόμενος μεθ΄ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ, χοροστατήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὴν τελεσθησομένην τῇ προσεχεῖ Κυριακῇ, 6ῃ Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. Θείαν Λειτουργίαν. Τὴν προτεραίαν, τελεσθήσεται, περὶ ὥραν 5ην μ.μ., ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας θὰ ἐπακολουθήσει δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς καὶ ἑόρτιος τράπεζα.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....