«Ο ρόλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) στον 21ο αιώνα και η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας»

Στρογγυλή τράπεζα: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Αύριο 4/5/2022, στις 7.00 μ.μ.
Ο υπερσύνδεσμος παρακολούθησης ειναι  https://us06web.zoom.us/j/85200463296
Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, στις 7.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η επόμενη διαδικτυακή εκδήλωση του κύκλου «Καιρός του ποιήσαι». Πρόκειται για στρογγυλή τράπεζα, με θέμα «Ο ρόλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) στον 21ο αιώνα και η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας», η οποία συνδιοργανώνεται από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου και το Ινστιτούτο Ορθοδόξων Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο).
ο υπερσυνδεσμος παρακολουθησης ειναι  https://us06web.zoom.us/j/85200463296Αφορμή της εκδήλωσης αποτελεί η 11η Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ, η οποία θα λάβει χώρα στην Καρλσρούη της Γερμανίας από 31 Αυγούστου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2022 με θέμα «Η αγάπη του Χριστού κινεί τον κόσμο προς συμφιλίωση και ενότητα». Πρόκειται για γεγονός ιστορικής σημασίας, καθώς το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΠΣΕ συνέρχεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος ύστερα από 54 χρόνια, στις κρίσιμες στιγμές που σηματοδοτούν η συνεχιζόμενη πανδημία και η τραγωδία του πολέμου στην Ουκρανία. Ιδίως η σύρραξη στη χώρα αυτή εγείρει νευραλγικά ερωτήματα για τη στάση συγκεκριμένων Ορθόδοξων Εκκλησιών και τη συμβατότητα αυτής με το ήθος της οικουμενικής κίνησης. Ποιος είναι ο ρόλος και πώς σκιαγραφείται η ευθύνη του ΠΣΕ μπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα; Πώς αντιλαμβάνεται η Ορθοδοξία, στην ποικιλία των παραδόσεων των αυτοκεφάλων Εκκλησιών της, την ενότητα των χριστιανών και ποια βήματα θεωρεί ως αναγκαία για την πραγμάτωση και περαιτέρω βίωσή της; Πώς μπορεί να συμβάλει γόνιμα στην οικουμενική κίνηση, με δεδομένες τις ισχυρές ενδοορθόδοξες εντάσεις, την ισχυρή παρουσία αντιοικουμενικών τάσεων στους κόλπους της, αλλά και τη νέα κατάσταση που οριοθετούν η ουκρανική κρίση και η συμπεριφορά της Εκκλησίας της Ρωσίας σε αυτή;

Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος:

Ο πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Τελμησού κ. Ιώβ (Γκέτσα), Μόνιμος εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο ΠΣΕ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ της Γενεύης (Ελβετία και Γαλλία)

Ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Χαλίλ, Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής Μπαλαμάντ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ (Λίβανος)

Η Δρ. Κατερίνα Κοτσαντρλε Μπάουερ, ερευνήτρια και λέκτορας στο Οικουμενικό Ινστιτούτο της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα  (Τσεχία)

Ο Δρ. Ραζβάν Πορούμπ, Διδάσκων στο Ινστιτούτο Ορθοδόξων Σπουδών του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το συντονισμό της στρογγυλής τράπεζας έχει αναλάβει ο συνεργάτης της Ακαδημίας, Γεώργιος Βλαντής, Διευθυντής του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Βαυαρίας (Γερμανία και Ελλάδα).

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Round table
THE ROLE OF THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES (WCC) IN THE 21ST CENTURY
AND THE CONTRIBUTION OF THE ORTHODOX CHURCHTomorrow at 7 p.m. Greek Time
The link to the roundtable is https://us06web.zoom.us/j/85200463296

On Wednesday, May 4, 2022, at 7.00 pm (Athens time), the next online event of the series “Time for Action” will take place. It is a round table on “The Role of the World Council of Churches (WCC) in the 21st Century and the Contribution of the Orthodox Church”, co-organized by Volos Academy of Theological Studies (Greece) and the Institute for Orthodox Christian Studies, Cambridge (UK).Here is the link of the roundtable https://us06web.zoom.us/j/85200463296

The event is organized on the occasion of the 11th General Assembly of the WCC, which will take place in Karlsruhe, Germany, from August 31 to September 8, 2022, with the topic “Christ’s love moves the world to reconciliation and unity.” This is a historic event, as the WCC supreme body of directors meets for the first time on European soil in 54 years, at a critical point marked by the ongoing Covid pandemic and the tragedy of the war in Ukraine. In particular, the conflict in Ukraine raises crucial questions about the attitude of certain Orthodox Churches and its compatibility with the ethos of the Ecumenical Movement. What is the role and how is the responsibility of the WCC outlined confronting the challenges of the 21st century? How does Orthodoxy perceive, in the variety of traditions of its autocephalous Churches, the unity of Christians, and what steps does it consider necessary for its realization and further experience? How can it contribute fruitfully to the Ecumenical Movement, given the strong intra-Orthodox tensions, the strong presence of anti-ecumenical tendencies within it, but also the new situation defined by the Ukrainian crisis and the stance of the Russian Orthodox Church towards it?

The participants in the event are the following:

His Eminence Job (Getcha), Most Reverend Archbishop of Telmessos, Permanent Representative of the Ecumenical Patriarchate in the WCC, Professor at the Institute of Postgraduate Studies in Orthodox Theology in Chambésy, Geneva (Switzerland and France)

Archimandrite Jack Khalil, Dean of Balamand Theological Seminary, member of the Central Committee of the WCC (Lebanon)

Dr. Kateřina Kočandrle Bauer, Researcher, and Lecturer at the Ecumenical Institute of the Protestant Theological School of Charles University in Prague (Czech Republic)

Dr. Razvan Porumb, Lecturer at the Institute of Orthodox Studies, Cambridge University (UK)

The discussion will be moderated by George Vlantis, Associate of Volos Academy, Director of the Council of Churches of Bavaria (Germany and Greece).

The event will be held in English, with interpretation into Greek.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....