Οἱ ἑορτασμοί τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, στήν Πάτρα

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στά Συχαινά Πατρῶν, ὃπου πλέον, τό προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, τοῦ τρισολβίου Διδασκάλου τῶν Πατρῶν-ἐκεῖ εὑρίσκεται ὁ τάφος του καί τά χαριτόβρυτα Λείψανά του,- ἂρχισαν οἱ τελετές τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, μετά τήν κατάταξίν του, ἐπισήμως, στίς δέλτους τῶν Ἁγίων, ἀπό τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἢδη ἐγκαινιάσθη στίς 8 Ἰουνίου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, στήν κωμόπολη τῆς Χαλανδρίτσας.

Τήν Κυριακή 9 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στό ἱερό Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς-Ἁγίου Γερβασίου Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀφορμήν λαβών ἀπό τό ἱερόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖον ἀναφέρεται στήν θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς Τυφλοῦ, ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί μίλησε γιά τήν τακτική πού χρησιμοποίησαν οἱ Φαρισαῖοι ἐναντίον τοῦ Κυρίου καί τοῦ ποτέ τυφλοῦ, προκειμένου νά τρομοκρατήσουν τόν τυφλό καί τούς γονεῖς του καί παραπλανήσουν τόν λαό. Πρόκειται, εἶπε, περί τῆς ἰδίας τακτικῆς, τήν ὁποίαν χρησιμοποιοῦν ὃλοι οἱ διῶκτες τοῦ Κυρίου, μέχρι σήμερα. Ἒτσι χρησιμοποιοῦν ὡς ὃπλα, τήν βία, τήν συκοφαντία καί τήν ὑποκρισία.

Ἐν συνεχείᾳ, ἒκανε ἀναφορά στόν Ἃγιο Γερβάσιο, στούς ἑορτασμούς πού ἢδη εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει καί οἱ ὁποῖοι θά περατωθοῦν μέ τό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, στίς 29 και 30 τοῦ μηνός Ἰουνίου.

Στίς 29 τοῦ μηνός μέ τόν πολυαρχιερατικό πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος θά τελεσθῇ στόν Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου καί στίς 30 Ἰουνίου, ἡμέρα Κυριακή, μέ τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, τό ὁποῖον θά τελεσθῇ στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πατρῶν.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε ὃτι ἑτοιμάζεται  τό χωροταξικό σχέδιο καί τά ἀρχιτεκτονικά, γιά τήν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ στό Προσκύνημα στά Συχαινά, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γερβασίου  καί ἂλλου Ἱεροῦ Ναοῦ, πρός τιμήν  τοῦ Ἁγίου, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου (Παλαιομονάστηρο) Πατρῶν.

 

 

 

Ἐγκαινιάσθη στήν Πάτρα, ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γερβασίου.

 

          Σέ κλῖμα πνευματικῆς χαρᾶς καί βαθειᾶς συγκινήσεως, ἐγκαινιάσθη, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τό Σάββατο, 8.6.2024, ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός, τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερβασίου, τοῦ ἐν Πάτραις, στήν κωμόπολη τῆς Χαλανδρίτσας.

Ὁ Ἱερός Ναός, τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, εἶναι Παρεκκλήσιον τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Πολιούχου τῆς Χαλανδρίτσας.

Τό Παρεκκλήσιον  ἑτοιμάσθη σέ χῶρο, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεκατεστάθη, ηὐτρεπίσθη καταλλήλως καί μέ τήν συνδρομή εὐσεβῶν Χριστιανῶν, κατέστη λειτουργικός καί θά καλύψῃ πνευματικές καί λατρευτικές ἀνάγκες τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Χαλανδρίτσας.

∙Τήν παραμονή τῶν Ἐγκαινίων, προέστη τῆς τελετῆς τῆς καταθέσεως τῶν ἱερῶν Μαρτυρικῶν Λειψάνων, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

∙Ἀνήμερα, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξήγησε τά τῆς ἱερᾶς τελετῆς στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτέλεσε ἐπί τῆς Ἐγκαινιασθείσης Ἁγίας Τραπέζης, τήν πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν λαμπρά καί ἁγία βιοτή καί πολιτεία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερβασίου τοῦ ἐν Πάτραις καί στήν μεγάλη εὐλογία γιά τήν κωμόπολη τῆς Χαλανδρίτσας, νά ἒχῃ τόν πρῶτο ἐγκαινιασμένο Ἱερό Ναό πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γερβασίου.

Ἐπίσης, μίλησε γιά τήν σημασία τῶν Ἐγκαινίων καί γιά τό ὃτι πρέπει νά καταστῶμεν καθαροί Ναοί καί δοχεῖα χαριτωμένα, ὣστε νά ἐνοικήσῃ ἐν ἡμῖν ὁ Πανάγιος Κύριός μας.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τούς Ἱερεῖς τῆς Χαλανδρίτσας καί ἐπέδωσε τιμητική πλακέτα σέ Εὐεργέτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τέλος, ἀνεκοίνωσε τό πρόγραμμα, τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, στίς 29 καί 30 Ἰουνίου ἐ.ἒ.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....