Οι Φαρμακοποιοί του Έβρου έδωσαν υγειονομικό υλικό στη Μητρόπολη Μαρωνείας

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης, 15ης Φεβρουαρίου 2022, μέλη τοῦ ΣΥ. ΦΑ Ἔβρου ἐπεσκέφθησαν τόν Σεβασμιώτατον Μητρ. Μαρωνείας και Κομοτηνής εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί προσέφεραν ὑγειονομικό ὑλικό διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεδέχθη μὲ θέρμη τήν ἀντιπροσωπεία, ἐξέφρασε τὶς εἰλικρινεῖς του εὐχαριστίες τόσο διά τήν ἐπίσκεψην ὅσο καί διὰ τήν εὐγενική προσφορά καὶ ὡς ἀντίδωρο προσέφερε ἀντίτυπα τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπο­λίτην μας διά τήν ὑποδοχήν καί ἀκολούθησε συζήτησις ἐπί διαφόρων ζητημάτων.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....