Ωρολόγιο πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδος Μητρόπολης Μαρωνείας

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος,

τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ καὶ τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος

τοῦ Σωτηρίου Ἔτους 2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, 16-04-2022:

07:00. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 17-04-2022:

07:00. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβα­σμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 18-04-2022:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 19-04-2022:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 20-04-2022:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου ὡς ἑξῆς :

09:00. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ.

10:00. Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

11:00. Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

17:00. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τελεῖται τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί ἐν συνεχείᾳ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατή­σει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κομοτηνῆς.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ, 21-04-2022:

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργή­σει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς.

Σημείωσις: Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς καί ἀπό ὥρας 06:00 ἕως 07:00 θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιά τούς ἐργαζομένους.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χορο­στα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22-04-2022:

08:30. Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

17:00. Περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου στό Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνῆς.

18:00. Περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου στὶς Φυλακές Κομοτηνῆς.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία Ἱεροῦ τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

21:00. Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου. Δέηση στὸ Ἡρῶο τῆς πόλεως.

 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, 23-04-2022:

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργή­σει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ:

Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ὡς ἑξῆς :

20:00. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου τῶν Φυλακῶν Κομοτηνῆς.

20:30. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεή­μονος τοῦ Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

21:00.  Στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, 24-04-2022:

23:00. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

24:00. Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ:

10:00. Ἐκκίνηση Ἱερᾶς Λιτανείας ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου πρὸς τόν Ἱερό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἱεροψαλτῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὅπου θά τελεσθεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Σώστη.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 25-04-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν πανηγυρί­ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Ξυλαγανῆς.

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 26-04-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκ­κλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Πολυάνθου.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 27-04-2022:

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γρατινῆς.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 28-04-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγῆς Γρατινῆς.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγῆς Μέστης.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 29-04-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν πανηγυ­ρίζοντα Ἱερό Κοιμητη­ριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 01-05-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀμβροσίας.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἀθανασίου Κοσμίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 02-05-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἀθανασίου Στρύμης.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 03-05-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων καί ἐν συνεχείᾳ θά κηρύξει τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 6ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, προστάτης τοῦ ὁποίου ἀνεκηρύχθη ὁ Ἅγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀδριανουπολίτης.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους, Ἐπισκόπου Ἀναστασιου­πόλεως – Περιθεωρίου, στὸν ἀρχαιολογικό χῶρο Ἀναστασιουπόλεως.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 04-05-2022:

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης στὸν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό Ἀρριανῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, 08-05-2022:

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Εἰρήνης Ἀσκητῶν.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....