Ἑορτὴ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ στὴν Καστοριά

Ἡ πόλη τῆς Καστοριᾶς ἑόρτασε στὶς 11 Νοεμβρίου τὸν προστάτη καὶ πολιοῦχο Ἅγιό της, Μηνᾶ τὸν Θαυματουργὸ καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἀπελευθερώσεως της ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ (1912).

Οἱ ἀκολουθίες τῆς ἑορτῆς, κάθε χρόνο τελοῦνται στό Ἱερό Μεταβυζαντινό Παρεκκλήσιο Παναγίας Μουζεβίκη (Ἅγιος Μηνᾶς) ὅπου διασώζεται περίφημη ἁγιογραφία τοῦ Ἁγίου.

Φέτος στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν προσκεκλημένοι τοῦ Ποιμενάρχου Καστορίας κ. Καλλινίκου, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, τελέσθηκε ὁ ὄρθρος καί τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος καί ὁμιλοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου καί συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί Καστορίας κ. Καλλινίκου.

Τούς τρεῖς Μητροπολίτες πλαισίωσαν, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαυριωτίσσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κακουλίδης, ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πειραιῶς Πρωτοπρ. Ἰωάννης Παναγιώτου καί οἱ διάκονοι τῶν Μητροπολιτῶν π. Παΐσιος π. Σιλουανός και π. Παντελεήμων.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Καστορίας γιά τήν πρόσκλησή του καί τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς γιά τήν συλλειτουργία, ἀναφέρθηκε ἀρχικά στήν ἐθνική ἐλευθερία, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά ζεῖ κανείς ἐλεύθερος καί νά ἐξασκεῖ τά θρησκευτικά καί κοινωνικά του καθήκοντα.

Πρόσθεσε ὅμως, ὅτι ἡ ἐλευθερία δέν εἶναι δεδομένο, ἀλλά ζητούμενο καί πρέπει κανείς νά ἀγωνίζεται γιά νά παραμείνει ἐλεύθερος ἀπό κάθε ἐξάρτηση. Τόνισε ὅτι αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο γιατί στίς ἡμέρες μας ὑπάρχουν ποικίλα φιλοσοφικά καί ἰδεολογικά ρεύματα, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο σέ μία δουλεία των αἰσθήσεων καί τῶν αἰσθητῶν , ἔστω καί ἄν ζεῖ σέ ἐλεύθερες πατρίδες καί ἡ ἐλευθερία ἐκφράζεται ὡς μηδέν καί ὄχι ὡς ἀγάπη. Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπικέντρωσε τήν προσοχή του, στό θέμα τῆς ἐλευθερίας, ἀπό θεολογικῆς πλευρᾶς.

Ἀφοῦ διευκρίνισε ὅτι ὑπάρχουν μερικές λεπτές διαφοροποιήσεις ὡς πρός τίς ἔννοιες αὐτεξούσιο, προαίρεση καί ἐλευθερία, τόνισε ὅτι κατά τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, ὁ Θεός ἔκανε τόν ἄνθρωπο νά εἶναι ἐλεύθερος καί νά παραμείνει ἐλεύθερος.

Ἡ οὐσία ὅμως τῆς ἐλευθερίας εἶναι: Πρῶτον ὁ ἄνθρωπος νά ἀγαπᾶ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, μέ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη. Δεύτερον, νά εἶναι κατά χάριν μέτοχός της ἀθανασίας τοῦ Θεοῦ, καί ἔτσι νά μήν εἶναι κάτω ἀπό τό κράτος τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Τρίτον, βλέποντας τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι κοινωνός τῆς ἀληθείας, ἀπό πλευρᾶς θεολογικῆς, καί ἐκφραστῆς της.

Στήν συνέχεια εἶπε, ὅτι ὁ ἑορταζόμενος Ἅγιος Μηνᾶς, ὅπως καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι της Ἐκκλησίας μας , εἶχαν αὐτά τά τρία γνωρίσματα τῆς ἐλευθερίας, ἤτοι τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, τήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί τήν βίωση τῆς ἀληθείας.

Κατέληξε δέ, στό ὅτι πέρα ἀπό τήν ἐθνική καί κοινωνική ἐλευθερία, πρέπει νά ζοῦμε τήν πραγματική ἐλευθερία, ὅπως τήν προσδιόρισε, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται ἐν Χριστῷ, μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

Κατόπιν σχηματίσθηκε μεγαλοπρεπῆ λιτανευτική πομπή πρός τόν Μητροπολιτικό Ναό ὅπου τελέσθηκε ἡ Πανηγυρική Δοξολογία, ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Πόλεως.

Στήν συνέχεια οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἄρχοντες, κατευθύνθηκαν στήν Πλατεία Μακεδονομάχων, ὅπου τελέσθηκε ἡ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση καί ἡ κατάθεση σταφάνων.

Τέλος πραγματοποιήθηκε ἡ μεγάλη μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση.

Θεῖο κήρυγμα

Φωτογραφίες

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....