Ἡ πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς Ναυπάκτου

Τήν Δευτέρα 28 καί τήν Τρίτη 29 Αὐγούστου, μνήμη τῆς Ἀποτομῆς της τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς Ναυπάκτου.

Τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προηξῆρχε ὁ ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.

Τήν Δευτέρα, 28 Αὐγούστου, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ. Στόν Ἑσπερινό πλαισίωσαν τόν Σεβασμιώτατο οἱ Ἱερεῖς, π. Θωμᾶς Βαμβίνης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, ὁ Ἀρχ. π. Πολύκαρπος Θεοφάνης, ὁ π. Κωνσταντῖνος Σπανός, ὁ π. Γεώργιος Γεωργᾶτος καί οἱ Διάκονοι π. Παΐσιος Παρασκευᾶς καί π. Ἀντώνιος Ἀντωνιάδης.

Πλῆθος προσκυνητῶν συμμετεῖχε στήν πανηγυρική τελετή πού συνοδεύτηκε ἀπό ἀρτοκλασία, θεῖο κήρυγμα καί λιτανεία πέριξ της Ἱερᾶς Μονῆς. Παρόντες ἦταν, ὁ βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Ἀθανάσιος Παπαθανάσης, ὁ δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας, ἀντιδήμαρχοι, ὁ πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Μεσολογγίου κ. Χρῆστος Παΐσιος, καθώς καί ὑποψήφιοι τῶν Δημοτικῶν ἐκλογῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό γεγονός ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος προετοίμασε τόν δρόμο γιά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, ἐβάπτισε τόν Χριστό καί ὑποδείκνυε στούς μαθητές του νά ἀκολουθήσουν τόν Χριστό. Εἶπε ὅτι αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, νά συνδέση τούς ἀνθρώπους μέ τόν Χριστό. Αὐτή εἶναι ἡ βάση τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς.

Στήν συνέχεια τῆς ὁμιλίας του, ἀναφέρθηκε στόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν περιφέρειά μας καί τοῦ ὁποίου ἡ ἑορτή ἦταν πρόσφατα καί εἶπε ὅτι αὐτό τό ἔργο ἔκανε καί ἐκεῖνος, δηλαδή ὁμιλοῦσε γιά τόν Χριστό, ὡς ἕνας ἄλλος ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος.

Σέ μιά ὁμιλία του μάλιστα ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στόν Ἀντίχριστο καί στά ἔργα πού θά ἀκολουθήσουν, στήν συνέχεια ὅτι θά ἔλθη πείνα, ἀσθένειες, θάνατος πού δέν θά προλαβαίνουν οἱ ζωντανοί νά θάπτουν τούς πεθαμένους. Θά πέσουν σπίτια. «Ἐζύγωσαν τώρα κοντά. Ἔξαφνα θέ νά γίνουν, ἠμποροῦν νά γίνουν ἀπόψε».

Εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς: «Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν καί σᾶς παραγγέλλω. Κἄν ὁ οὐρανός νά κατεβῆ κάτω, κἄν ἡ γῆ νά ἀνεβῆ ἐπάνω, κἄν ὁ κόσμος νά χαλάση, καθώς μέλλει νά χαλάση, σήμερον αὔριον, νά μή σᾶς μέλλη τί ἔχει νά κάμη ὁ Θεός.

«Τό κορμί σας ἄς τό καύσουν, ἄς τό τηγανίσουν• τά πράγματά σας ἄς σᾶς τά πάρουν• μή σᾶς μέλλει, δῶστε τα δέν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τά δυό ὅλος ὁ κόσμος νά πέση, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, ἔξω ἄν τύχη καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αὐτά τά δυό νά τά φυλάγετε, νά μήν τύχη καί τά χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δέν καρτεροῦμεν ἄλλο παρά πότε νά ἰδοῦμεν νά λάμψη ὁ Πανάγιος Σταυρός εἰς τόν οὐρανόν περισσότερον παρά τόν ἥλιον, καί νά λάμψη ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός ἑπτά φορές περισσότερον ἀπό τόν ἥλιον, μέ χίλιες χιλιάδες καί μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μέ δόξαν θεϊκιά».

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του εἶπε ὅτι σήμερα οἱ ἄνθρωποι φοβοῦνται τόν Ἀντίχριστο καί ὅσα συνδέονται μαζί του, ἐνδιαφέρονται γιά τά ὑλικά τους ἀγαθά καί δέν συνδέονται μέ τόν Χριστό. Κανένας δέν μπορεῖ νά πάρη ἀπό τή ζωή τους τόν Χριστό καί τήν ψυχή τους. Κατέληξε ὅτι πρέπει νά ἀποβάλουμε τούς φόβους καί νά γεμίσουμε ἀπό ἀγάπη γιά τόν Χριστό.

Στήν ἀπόλυση εὐχαρίστησε ὅλους τούς παρόντες, τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τήν Διεύθυνση Ἀχαιολογικῆς Ἐφορείας Αἰτωλοακαρνανίας, τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα, τόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, γιά τήν βοήθεια τους σέ ἔργα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ἰδιαιτέρως τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Εἰρήνη Μοναχή καί τίς μοναχές, οἱ ὁποῖες ἀσκοῦνται στήν Ἱερά Μονή, τηροῦν τίς μοναχικές παραδόσεις καί ἐκφράζουν ἕναν παραδοσιακό μοναχισμό καί ὄχι ἕναν δυτικό, ἐκκοσμικευμένο, ἀκτιβιστικό μοναχισμό, χωρίς ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο καί τήν Ἐκκλησία.

Κατέληξε ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας, ἐδῶ καί 52 χρόνια, ἄκουγε συνεχῶς γιά τόν Ἀντίχριστο, τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου καί αὐτά ἐντοπίζονταν κατά καιρούς σέ διάφορα γεγονότα, πρόσφατα γίνεται λόγος γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Εἶπε ὅτι τελικά πρέπει νά ἀκοῦμε τήν Ἐκκλησία γιά ὅλα αὐτά τά θέματα, ἡ ὁποία μᾶς ὑποδεικνύει τό μέτρο, τήν διάκριση, τήν ἰσορροπία καί πῶς θά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος νικᾶ τόν Ἀντίχριστο καί τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο.

***

Τό πρωΐ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας, Τρίτη 29 Αὐγούστου, τελέσθηκε ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, καθώς τό ἱστορικό ὁλόγραφο Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς παραμένει κλειστό λόγῳ τῶν ἔργων ἀναστηλώσεως μέ πρόγραμμα πού ἀνέρχεται σέ 850 χιλιάδες περίπου Εὐρώ.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν οἱ Ἱερεῖς π. Κωνσταντῖνος Σπανός, ὁ ἐφημέριος π. Γεώργιος Γεωργᾶτος καθώς καί ὁ Διάκονος π. Παΐσιος Παρασκευᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη ἀξία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ὡς ὁ σεβασμιώτατος τῶ Προφητῶν, διότι γνώρισε τόν Χριστό μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀκόμη ἀπό ἔμβρυο στήν κοιλία τῆς μητέρας του, μόλις συνελήφθη.

Γιά τό σημεῖο αὐτό ἀνέφερε τούς λόγους τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου ὅτι «ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής γνώρισε διά Πνεύματος Ἁγίου τόν Κύριο καί τόν ὑπέδειξε στόν λαό. Χωρίς τό Ἅγιον Πνεῦμα κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τόν Θεό, καί πόσο πολύ μᾶς ἀγαπᾶ… Ὅταν ὅμως τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς διδάξει, τότε γνωρίζουμε καθαρά καί αἰσθητά τήν ἀγάπη καί γινόμαστε ὅμοιοι μέ τόν Κύριο».

Κατέληξε ὅτι σήμερα μιλᾶμε γιά τόν Χριστό χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα, χωρίς τήν Ἐκκλησία, γι’ αὐτό ἐνεργοῦν τά πάθη.

Στήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πάντοτε ἀποφασίζει συνοδικά. Αὐτό θά πράξη καί γιά τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὁπότε πρέπει νά ἀναμένουμε τήν ἀπόφασή της. Ὅποιος στά διάφορα θέματα πού ἀναφύονται δέν ἀκούει τήν Ἐκκλησία δείχνει τήν σχισματική νοοτροπία του.

Ὁμιλία στὸν Ἑσπερινό

Ἀπόλυσις Ἑσπερινοῦ

Θεῖο κήρυγμα

Ἀπόλυσις Θείας Λειτουργίας

Φωτογραφίες Ἑσπερινὸς

Φωτογραφίες Θεία Λειτουργία

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....