Πανήγυρις Ι. Παρεκκλησίου Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Κονταριώτισσας