Παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας σέ Σχολικές ἑορτές λήξης μαθημάτων

Περίοδος λήξης Μαθημάτων στά Σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, κατά τήν ὁποία πολλά Σχολεῖα πραγματοποιοῦν ἐκδηλώσεις λήξης τῶν μαθημάτων, μέ ποικίλο περιεχόμενο καί

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος ἀνταποκρινόμενος στίς προσκλήσεις τῶν Διευθυντῶν, τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν ἤ καί τοῦ Συλλόγου Γονέων τῶν Σχολείων, ἐπισκέφθηκε ὅσα Σχολεῖα τοῦ ἐπέτρεπε τό πρόγραμμά του καί παρακολούθησε τίς συγκινητικές μαθητικές ἑορτές.

Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος παρακολούθησε τίς τελετές λήξεις τοῦ Εἰδικοῦ Δημοτικοῦ καί Νηπιαγωγείου Καστοριᾶς, τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Μανιάκων, τοῦ 5ου καί τοῦ 10ου Δημοτικῶν Σχολείων Καστοριᾶς καί τοῦ 3ου Γυμνασίου (Γερμανός Καραβαγγέλης) Καστοριᾶς.

Οἱ ἐκδηλώσεις στά Δημοτικά Σχολεῖα Μανιάκων καί 5ου Καστοριᾶς περιελάμβαναν καί τήν ἀπόδοση τιμῆς στούς Διευθυντές τους κ. Ἰωάννη Δέλλα καί Παντελῆ Μπέλλου ἀντιστοίχως, λόγῳ τῆς ἀφυπηρέτησής τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρακολούθησε μέ προσοχή ὅσα εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ μαθητές μέ τούς ἐκπαιδευτικούς του, εὐχήθηκε καταλλήλως στά παιδιά, στούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς γονεῖς καί συνεχάρη τούς δύο ἀπερχόμενους Διευθυντές γιά τήν πολυετῆ προσφορά τους στήν Παιδεία.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....