Παρουσίαση των πρακτικών της Επιστημονικής Ημερίδας για τον Άγιο Αγγελή τον Αργείο