Πασχάλια εκδήλωση από τον σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης