Πατρῶν Χρυσόστομος: «Νέα ἢθη εἰσάγονται στόν τόπο μας πού οὒτε μᾶς ταιριάζουν, οὒτε μᾶς τιμοῦν».

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, Ριγανοκάμπου Πατρῶν, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε, τό Σάββατο 30.9.2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἡ Πάτρα ἑορτάζει τήν ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης ἀπό τήν Μονή «Hautecombe» τῆς Γαλλίας  στήν  πόλη τῶν Πατρῶν, ὃπου εὑρίσκετο ἓως τό ἒτος 1205, ὃτε ὁ Λατίνος Ἐπίσκοπος τῶν Πατρῶν Ἀντέλμος, τήν ἒστειλε ὡς δῶρο στήν Γαλλία, ὃπως καί τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἡ κάρα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἐπανεκομίσθη στήν Πάτρα  στίς 5 Ὀκτωβρίου 2002 καί εἶναι θησαυρισμένη στόν ὁμώνυμο τῆς Ἁγίας Ναό, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη πλησίον τοῦ τόπου ὃπου εὑρέθησαν τά ἐρείπια παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ἡ ὁποία βασιλική χρονολογεῖται ἀπό τον 10ο αἰῶνα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή θεολογία τῶν ἁγίων Λειψάνων καί στά στοιχεῖα τά ὁποῖα συνιστοῦν τήν ἱερότητά τους, ὃπως εἶναι ἡ ἀφθαρσία, ἡ εὐωδία καί μυροβλυσία καί ἡ ἐπιτέλεσις θαυμάτων καί σημείων διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων, τῶν ὁποίων τιμοῦμε τά Λείψανα.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, τό ὁποῖο εἶναι ναός τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος καί τό ὁποῖο πρέπει νά σεβώμεθα καί νά μή ἁμαρτάνομε, ἀφοῦ ὁ ἂνθρωπος ἐξαγιάζεται ὡς ψυχοσωματική ὀντότης. Τό σῶμα  ἀγιάζεται μαζί μέ τήν ψυχή καί χαριτώνεται.

Τά Λείψανα τῶν Ἁγίων μᾶς βεβαιώνουν γιά τήν Ἀνάσταση, εἶναι ζῶντες ὀργανισμοί καί ὁρίζουν τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος καί μᾶς χαρίζει τά ἃγια Λείψανα.

Σήμερα πού ἡ ἁμαρτία ὑψώνει «ὑπερήφανον» ὀφρύν καί περιφέρει μέ αὐθάδεια τό πικρόν καί θανατηφόρον δηλητήριό της, ἡ φωνή τῶν Ἁγίων διά τῶν ἱερῶν Λειψάνων τους, εἶναι ὂχι μόνο ἐπίκαιρη, ἀλλά καί σωτήρια.

Δυστυχῶς στήν Πατρίδα μας, καταλύονται χρηστά ἢθη καί εἰσάγονται νέα, καταλύονται ἀξίες, ἰσοπεδώνονται θεσμοί, ὃπως ἡ οἰκογένεια, πού εἶναι τό κύτταρο τῆς ζωῆς καί τῆς κοινωνίας. Ἡ σαρκολατρεία θεσμοθετεῖται ὡς φυσιολογική κατάστασις. Ἡ παντοειδής ἁμαρτία ὡς φυσικός τρόπος ζωῆς.

Καλούμεθα νά ἀναμετρηθοῦμε μέ τήν ἱστορία, μέ τούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι θά κρύβουν τό πρόσωπό τους, μέ ὃσα συμβαίνουν. Καλούμεθα νά ἀναμετρηθοῦμε μέ τό παρόν καί τό μέλλον, γιατί «κριτές θά μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί».

Σ’ αὐτό τόν ἰσοπεδωτικό τρόπο  ζωῆς πρέπει  νά ἀντισταθοῦμε, ἂν θέλωμε νά προχωρήσωμε στό μέλλον μέ ὀρθόδοξο ἦθος καί φρόνημα καί μέ τό κεφάλι ψηλά».

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖο Σωτηρόπουλο, τόν συνεφημέριό του πρωτ. π. Ἰωάννη Κολώνη καί  ὃλο τό προσωπικό τοῦ Ναοῦ καί ἐτόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἐργασία ἡ ὁποία γίνεται στόν νεανικό τομέα κατά τρόπο παραδειγματικό.

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....