Πατριαρχικές Ευχές Και Ευχαριστίες Για Το Περιοδικό «ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ»