Πατριαρχική χοροστασία στην Ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών στο Φανάρι