Ὑπέρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Κύριε,

Σοῦ ζητοῦμε τώρα τό ἔλεός Σου νά σκεπάσει τούς ἀναγκεμένους, αὐτούς πού βρίσκονται σέ θέση δύσκολη ἤ σέ δοκιμασία.

Φύλαγε τούς ναυτικούς, πού ταξιδεύουν στά πελάγη μας ἤ στίς θάλασσες τοῦ κόσμου. Παῦσε τούς ἐπικίνδυνους ἀνέμους καί τίς τρικυμίες, ἀπομάκρυνε τούς πειρατές, εὐλόγησε τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν μηχανῶν. Ἀσφαλῆ τά σκαριά μας, καραβάκια καί ὑπερωκεάνια, νά φτάνουν στόν προορισμό τους. Πλήρωμα καί ἐπιβάτες, νά χαρίζουν στούς δικούς τους τήν ἀνακούφιση τῆς ἐπιστροφῆς.

Ὅλους ὅσους εἶναι στόν δρόμο θυμήσου, Χριστέ μου, ὁδηγούς καί ἐπιβαίνοντες. Νά ἔχει σκοπό ἱερό τό ταξίδι τους. Τό κρεμασμένο φυλαχτό νά προστατεύει τό ὄχημα. Μέ εὐσυνειδησία οἱ ἐπαγγελματίες, μέ ὑπομονή οἱ ἐπιβάτες. Σκέψεις ἅγιες νά τριγυρνοῦν στόν νοῦ ὅλων, σχέδια θεάρεστα, λέξεις προσευχῆς. Συνοδηγός Ἐσύ γιά κάθε ὁδηγό! Συνταξιδιώτης γιά ὅλους.

Τούς ἀσθενεῖς κι ἀνήμπορους, τούς κατάκοιτους καί καταβεβλημένους, τρέξε, Χριστέ μου, νά ἀνακουφίσεις! Μέ εἰρηνική καρδιά νά ἀντέξουν τή δοκιμασία, μέ ἐμπιστοσύνη σέ Σένα. Νά δείξουν καρτερία. Νά γίνουν μικροί ἅγιοι.

Τούς αἰχμαλώτους παρηγόρησε. Δυνάμωσε τήν ψυχή τους. Μέ πίστη καί προσευχή νά ἀντιμετωπίσουν τό ἀναπάντεχο κακό. Ἀδούλωτη κράτησε τήν ψυχή τους καί σύντομα φέρε τήν ἀπελευθέρωση.

Χριστέ μου, ὅλους αὐτούς Σέ παρακαλοῦμε νά σπλαχνιστεῖς! Τά παιδιά Σου πού εἶναι σέ κίνδυνο, τά ἀδέρφια μου πού περνοῦν ὧρες δύσκολες. Τή χάρη τῆς θείας Λειτουργίας στεῖλε καί σ’ αὐτά.

Τή λύτρωσή τους ἀπό κάθε κακό, τήν αἰώνια σωτηρία τῆς ψυχῆς δώρισέ τους,

Ἐσύ αἰώνιε Καλέ Σαμαρείτη, Ἐσύ τοῦ κόσμου μεγάλε Πατέρα!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....