«Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου»

Συγκλονισμένη παρακολουθεῖ ἡ παγκόσμια κοινότητα τήν μεγάλη πολεμική ἀναστάτωση πού ἐπικρατεῖ στήν Εὐρώπη μέ τήν εἰσβολή τῶν ρωσικῶν δυνάμεων στήν Οὐκρανία. Εἰκόνες καταστροφῆς καί ἀπόγνωσης μεταδίδουν τά εἰδησεογραφικά δίκτυα, μέ τίς σειρῆνες τοῦ πολέμου νά ἠχοῦν καθημερινά καί τούς ἀμάχους νά ἀναζητοῦν καταφύγιο στούς εἰδικά διαμορφωμένους γιά τόν σκοπό αὐτό χώρους. Καί ἐνῶ ἡ πολεμική αὐτή εἰσβολή ξεκίνησε ἀπό τούς Ρώσους ὡς μία σύντομη καί εὔκολη ἐπιχείρηση, σιγά-σιγά καί μέ τήν πρόοδο τοῦ χρόνου, προκάλεσε ἕνα κύμα ἀλληλεγγύης ὅλου τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου πρός τόν οὐκρανικό λαό. Ἡ μεγάλη αὐτή κινητοποίηση καί ἡ ἐμπλοκή τόσων χωρῶν, πού προσπαθοῦν νά συνδράμουν τόν οὐκρανικό λαό μέ διάφορα μέσα καί πιέσεις πρός τήν Ρωσία, ἐπώδυνα καί μακροπρόθεσμα καταστροφικά, ἀποκλείει αὐτή τήν στιγμή τόν κίνδυνο μιᾶς γενικευμένης σύρραξης, πού ἀπεύχεται ἡ ἀνθρωπότητα καί μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἔκκληση γιά ἄμεσο τερματισμό τοῦ πολέμου ἀπηύθυνε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος καί τόνισε στήν ὁμιλία του: «Τήν στιγμή πού ἐξελίσσεται στήν Εὐρώπη, στήν γειτονιά μας, ἡ σφοδρότερη σύγκρουση ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Β´ Παγκοσμίου πολέμου, κατευθύνουμε τήν προσευχή μας στόν Κύριο Ἰησοῦ, τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, ζητώντας Του μέ ζέση ψυχῆς, ὅπως ‟ἰσχύν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσῃ” καί ὅπως ‟εὐλογήσῃ τόν λαόν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ” (πρβλ. Ψαλμ. 28, 11). Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ψάλλει αδιαλείπτως διά μέσου τῶν αἰώνων τόν ὕμνο τῶν Ἀγγέλων: ‟ἐπί γῆς εἰρήνη καί ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”».

Ἀλλά καί ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας σέ μήνυμα συμπαράστασης ἀναφέρει: «Μέ μεγάλη θλίψη παρακολουθοῦμε τά ὅσα συμβαίνουν στήν Οὐκρανία, τά ὁποῖα μᾶς ζωντανεύουν τίς φρικώδεις μνῆμες ἀπό τήν λαίλαπα τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Τονίζει μάλιστα ὅτι, ἐνῶ ἑτοιμαζόμαστε νά εἰσέλθουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μιά περίοδο μετάνοιας καί περισυλλογῆς, «βλέπουμε δίπλα μας νά αἱματοκυλίεται ἡ γειτονιά μας. Εἴθε ἡ εἰρήνη τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ νά βασιλεύσει σέ ὅλο τόν κόσμο», καταλήγει. Καί ὁ Μαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος δήλωσε: «Προσεύχομαι νά σταματήσει αὐτός ὁ πόλεμος τώρα, νά πρυτανεύσoυν ἡ σύνεση καί ἡ λογική».

Ἄς ἐντείνουμε τίς προσευχές μας στόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά νά εἰρηνεύσει ὁ κόσμος. Κάθε φορά πού τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία ὁ Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου εὔχεται: «Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Προσευχόμαστε γιά τήν πολυπόθητη εἰρήνη. Πρωτίστως τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μας καί μετά γιά τήν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου. Καί πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστός, πού εἶναι ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης, θά ἀκούσει τίς θερμές μας προσευχές.

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....