Πηγαίνω σωστά;

Σίγουρα ἔχει συμβεῖ σέ ὅλους, ἔστω καί μία φόρα, νά χάσουμε τόν προσανατολισμό μας. Νά μήν μποροῦμε νά βροῦμε πρός τά ποῦ εἶναι τό μέρος πού θέλουμε νά πᾶμε. Νά ἀναρωτιόμαστε ἄν πρέπει νά στρίψουμε δεξιά ἤ ἀριστερά. Νά ἀκολουθήσουμε τήν Α κατεύθυνση ἤ τήν Β; Μεγάλο τό δίλημμα!

Μᾶλλον κάτι τέτοιο συνέβη καί στόν ἄνθρωπο τῆς εἰκόνας μας. Ἴσως ἔχασε τόν δρόμο του καί θέλησε νά δεῖ πρός τά ποῦ θά κατευθυνθεῖ. Ἤ μπορεῖ νά κοίταξε τήν πυξίδα, γιά νά βεβαιωθεῖ ὅτι ἀκολουθεῖ τήν σωστή πορεία. Ἡ πυξίδα εἶναι ἕνα πολύ βοηθητικό ἐργαλεῖο, δείχνοντας πάντα τόν Βορρά.

Πυξίδα τοῦ Χριστιανοῦ ἡ Καινή Διαθήκη! Ἡ καθημερινή της μελέτη μᾶς προσανατολίζει πρός τά ἄνω, πρός τόν οὐρανό. Μᾶς βοηθάει νά ἐξετάζουμε τόν ἑαυτό μας ἄν βαδίζει σωστά. Ἤ, ἄν χαθοῦμε, μᾶς βοηθάει νά ἐπανέλθουμε στόν ὀρθό δρόμο.

Πυξίδα οἱ Ἅγιοί  μας! Ὁ βίος τους εἶναι ἡ πράξη τοῦ Εὐαγγελίου. Γι’ αὐτό μποροῦν νά ἀποτελοῦν καί αὐτοί μιά πυξίδα, πού θά μᾶς δείχνει τόν οὐρανό καί θά μᾶς κρατᾶ στήν σωστή ὁδό.

Πυξίδα ὁ Πνευματικός μας Πατέρας! Εἶναι αὐτός πού θά μᾶς ὑποδείξει τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός πού θά μᾶς βοηθήσει νά σηκωθοῦμε, ὅταν σκοντάψουμε καί πέσουμε, καί θά μᾶς ἐπαναφέρει στόν σωστό δρόμο. Αὐτός πού θά ἀγρυπνεῖ γιά τήν πνευματική μας ὑγεία καί θά μεριμνᾶ νά μήν χάσουμε τόν προσανατολισμό μας. Στόχος του νά μᾶς δείχνει πάντα τόν Βορρά, γιά νά μπορέσουμε νά φτάσουμε στόν προορισμό μας, στήν οὐράνια Βασιλεία.

Πολλές πυξίδες ἔχουμε, ἀπαραίτητες ὅλες καί σωτήριες! Ἄς τίς χρησιμοποιοῦμε, ὥστε νά μήν ξεστρατίσουμε.

Καί τώρα, πού πέρασε ἡ περίοδος τοῦ ἔντονου πνευματικοῦ ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς κι ἴσως ἐπιθυμοῦμε νά «χαλαρώσουμε» λίγο, ἄς μήν ξεχνοῦμε τήν πυξίδα μας! Οἱ πειρασμοί πολλοί καί θέλουν νά μᾶς κάνουν νά χάσουμε τόν δρόμο μας. Ἐμεῖς ἄς μήν ξεχνοῦμε νά βγάζουμε καθημερινά τήν πυξίδα μας καί νά αὐτοεξεταζόμαστε.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΪΟΥ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....