Πνευματική ζωή, τό φάρμακο τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

 

 

Δοκιμάστηκε ἔντονα ἡ κοινωνική ζωή ἀπό τήν πανδημία καί τήν ἀπομόνωση, πού ἔφερε ὁ ἐγκλεισμός γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα μέ μελέτη μέ δεδομένα ἀπό τό Understanding America Study τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νότιας Καλιφόρνιας, στήν ἀρχή τῆς πανδημίας, ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 ἕως καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 2020, οἱ συμμετέχοντες εἶχαν σταθερή προσωπικότητα καί χαμηλά ποσοστά νευρωτισμοῦ (δηλαδή ψυχώσεις).

Τά ποσοστά αὐτά κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας αὐξήθηκαν σημαντικά μαζί μέ ἀρκετά θέματα ψυχικῆς ὑγείας καί διαταραχές. Ἡ ἐπιστροφή στήν κοινωνικότητα ἐπανέφερε μιά κανονικότητα, χωρίς ὅμως νά ἐξαλειφθεῖ τελείως τό ἀρνητικό ἀποτύπωμα τῆς πανδημίας, κυρίως σέ νέα ἡλικιακά ἄτομα. Οἱ πτυχές τῆς προσωπικότητας πού ἀξιολογήθηκαν εἶναι πέντε: ἡ ἀνοχή κάποιου στό ἄγχος καί τά ἀρνητικά συναισθήματα, ἡ ἀντισυμβατικότητα καί ἡ δημιουργικότητα, ἡ ἐξωστρέφεια, τό πόσο ἔμπιστος καί εἰλικρινής εἶναι κάποιος καί ἡ ευσυνειδησία, δηλαδή πόσο ὑπεύθυνο καί ὀργανωτικό εἶναι ἕνα ἄτομο. Ὅλες οἱ ἀλλαγές πού παρουσίασε ἡ προσωπικότητά μας στήν πανδημία ἦταν παροδικές.

Ἀλήθεια, πόσο δύσκολο εἶναι τελικά νά βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα μέ τόν ἑαυτό μας! Τρομάζουμε στήν ἰδέα νά κλειστοῦμε σέ κατ’ οἶκον περιορισμό μαζί μέ τό ἄμεσο οἰκογενειακό μας περιβάλλον. Ἔχουμε μάθει νά καλύπτουμε μέ τήν ἐξωστρέφεια τά βαθύτερα ψυχολογικά συμπλέγματα πού ἔχουμε καί μᾶς τρομάζει τό ἐνδεχόμενο νά τά λύσουμε κοιτώντας τα κατάματα.

Μόνο ζώντας πνευματική ζωή θά μπορέσουμε νά νικήσουμε τόν ἑαυτό μας καί τά πάθη μας, πού μᾶς στεροῦν τήν ἀληθινή χαρά καί τήν ψυχική εἰρήνη. Γιατί αυτά πηγάζουν από μία ἤρεμη συνείδηση καί ἕναν καθημερινό πνευματικό ἀγώνα.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....