Πορεία τιμῆς καί μνήμης γιά τούς σφαγιασθέντας ἀπό τούς Τούρκους, Πατρινούς στίς 2 καί 3 Ἀπριλίου 1821.

Συγκινητική ἦτο ἡ ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν χιλιάδων (10.000 περίπου) Πατρινῶν πού ἐσφαγιάσθησαν ἢ καθ’ οἱονδήποτε ἂλλον τρόπον  μαρτυρικῶς ἐτελειώθησαν, ὑπό τῶν βαρβάρων Ὀθωμανῶν Τούρκων, στίς 2 καί 3 Ἀπριλίου 1821. Ἦτο τότε Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων.

Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ὁ πατριωτικός Σύλλογος «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί τό προσωπικό ἐνδιαφέρον καί τήν καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιώτατου  Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Πρό τῆς πορείας-Λιτανείας ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Ἱερεῖς τῆς πόλεως, ἐτέλεσαν τρισάγιο ἒμπροσθεν τῆς προτομῆς τοῦ προκρίτου τῶν Πατρῶν καί ἣρωος Ἰωάννου Παπαδιαμαντοπούλου καί ἐξεκίνησε ἡ συγκλονιστική, ἀλλά καί μεγαλειώδης Λιτανεία διά τῆς ὁδοῦ Γερμανοῦ, μέ προορισμό τήν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου.  Προπορεύονταν οἱ πατριωτικοί Σύλλογοι μέ τίς Σημαῖες, ἀκολουθούσαν τά λάβαρα, τά
ἑξαπτέρυγα, οἱ Ἱερεῖς ἒχοντες στό μέσο τήν ἱερά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ὁ Μητροπολίτης. Στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προσεφώνησε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» Σπυρίδων Τσοκανάς, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί τούς συμμετασχόντας στήν συγκινητική ἐκδήλωση καί παρουσίασε τόν ὁμιλητή κ. Μελέτιο Μελετόπουλο, Διδάκτορα Οἰκονομικῶν καί  Κοινωνικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης καί Λυκειάρχη τῆς Ἰονίου Σχολῆς, ὁ ὁποῖος  μέ τήν ἐξαίσια ὀμιλία του συγκίνησε ὃλους καί καταχειροκροτήθηκε.

Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πλαπούτας ἐκ μέρους τῶν Συλλόγου τῶν Ἀπογόνων τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς πόλεως ἐτέλεσε «τρισάγιο» ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας καί μίλησε ἐν ὀλίγοις γιά τήν τελετή μνήμης καί τιμῆς γιά τούς μάρτυρας Πατρινούς, εἰπών μεταξύ τῶν ἂλλων: «…Σήμερα τιμᾶμε τά θύματα τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας, προσκυνᾶμε τά ἃγια χώματα πού ποτίσθησαν ἀπό τά αἳματά τους καί τούς ὑποσχόμεθα ὃτι θά συνεχίσωμε τόν ἀγῶνα τιμῆς γιά τά ἱερά καί τά ὃσια τοῦ Γένους μας, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Πατρίδος μας, ὃπως μᾶς τά παρέδωσαν ἐκεῖνοι, ἂσπιλα καί ἁγιασμένα.

Ἐπήνεσε τόν Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» καί μίλησε μέ θαυμασμό γι’ αὐτά τἀ παιδιά, εὐχαρίστησε τόν ἐκλεκτό Ὁμιλητή, ὃπως καί ὃλους τούς Συλλόγους οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στήν ἱερά αὐτή ἐκδήλωση γιά νά διατηρήσωμε τήν τιμή καί τήν μνήμη τῶν χιλιάδων Πατρέων πού ἐσφαγιάσθησαν, ἀτιμάσθησαν ἢ ἐπωλήθησαν ὡς δοῦλοι στά σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀνατολῆς, ἀπό τούς βαρβάρους κατακτητές.

Συμμετεῖχαν:

Ὁ Μουσικός ὃμιλος Μεσολογγίου «Ἰωσήφ Ρωγῶν», ὁ ὁποῖος προπορευόταν τῆς Λιτανείας.

Ἀκολουθούσαν:
Σύλλογος Ἀναβίωσις «Βοστίτσα 1821»

Ἀναβιωτική Ὁμάδα Αἰγιαλείας

Ὃμιλος  Διαφύλαξης Ἱστορίας « Ταξιάρχης», Αἰτωλικοῦ

Φάρος Ποντίων Πατρῶν

Ἀκρίτες τοῦ Αἰγαίου

Ἃγημα ἀναβίωσης «Καρατζᾶς»

Ἐρυθρός Σταυρός καί

Χορευτική Ὁμάδα, τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀβρυᾶς.

Ἡ Ἐκδήλωση ἒκλεισε μέ τόν Ἐθνικό Ὓμνο καί μέ τίς ἐνθουσιαστικές ἰαχές τοῦ πλήθους τῶν παρευρισκομένων «Ζήτω ἡ Ἑλλάς» καί «Ἀθάνατοι».

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....