Πρό­γραμμα τῶν Κα­τα­νυ­κτι­κῶν Ἑ­σπε­ρι­νῶν, κατὰ τοὺς ὁ­ποί­ους θὰ χο­ρο­στα­τή­σει ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Μεσογαίας κ. Νι­κό­λαος

Κυ 6/3 Ἑσπερινὸς Συγχωρήσεως (6:30 μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Μ&Λ κ. Νι­κό­λα­ος:

Ἱ.Ν. Ἁγ. Νι­κο­λ. Μαρ­κο­πού­λου

«Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Ἡ ἀνανέωση τοῦ Βαπτίσματος»Kυ 13/3    Α΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:30 μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρ­χιμ. Μιχαὴλ Λιούμης, Πρω­το­σύγ­κελ­λος:

Ἱ.Ν. Ἁγ. Τρύφωνος Παλλήνης

«Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων,
αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων»Κυ 20/3 Β΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καρακάσης:

Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως Κορωπίου

«Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἄφθαρτη κληρονομιὰ ποὺ μᾶς χαρίζει»Κυ 27/3 Γ΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (7:00 μ.μ.)   Ἱ.Π. Χριστοῦ ΣπάτωνΚυ 3/4 Δ΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (7:00 μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρχιμ. Γεννάδιος Κουτσόπουλος, Ἱεροκῆρυξ:

Ἱ.Ν. Ζω­ο­δό­χου Πη­γῆς Παι­α­νί­ας

«Νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς: ἡ ἄλλη ὄψη τῆς νηστείας»Κυ 10/4 Ε΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (7:00μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής:  ὁ Ἀρ­χιμ. Τιμόθεος Ἀγγελῆς:

Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κερατέας

«Πρὸς Ἑβραίους  Ἐπιστολή: Ὁδοδείκτης στὴν πορεία πρὸς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου» 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....