Προεόρτια Χριστουγέννων στην Σμύρνη

Τὰ τῶν Χριστουγέννων προεόρτια εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης

Ἐντὸς εὐφροσύνου ἀτμοσφαίρας καὶ γλυκείας κατανυκτικῆς προσμονῆς ἑτοιμάζονται τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης νὰ ἑορτάσουν τὴν Μητρόπολιν τῶν Ἑορτῶν, τὰ Ἅγια Χριστούγεννα, νὰ προσκυνήσουν τὸ Θεῖον Βρέφος καὶ νὰ ζητήσουν τὴν μεσιτείαν τῆς Παναγίας Μητρός Του.

Πρὸς καλλιτέραν τὴν πνευματικὴν προετοιμασίαν διὰ τὴν μεγάλην αὐτὴν ἑορτὴν τῆς Πίστεως τῶν πάσης ἐθνικῆς καταγωγῆς καὶ προελεύσεως Ὀρθοδόξων, τῶν διαβιούντων ἐντὸς τῶν κανονικῶν ὁρίων τῆς Ἀποκαλυπτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης, ἐτελέσθη κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο ἡ Θεία Λειτουργία εἰς διαφόρους γλώσσας, ὑπὸ ἐπὶ τούτῳ προσκληθέντων ὁμογλώσσων πρὸς τοὺς διαφόρους πιστοὺς ἱερέων, διακονησάντων τὸ Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

Πλέον συγκεκριμένως, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία τὸ Σάββατον, 10 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ρουμανιστί, ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σεγίου Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ρουμανοφώνου Παροικίας ΚΠόλεως∙ τὴν Πέμπτην, 15ην ἰδίου, μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, γεωργιανιστί, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἠλία Jinjolava, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Γεωργιανοφώνου Παροικίας ΚΠόλεως∙ τὸ δὲ Σάββατον, 17ην ἰδίου, οὐκρανιστί, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλου κ. Ἰακώβου Krochak. Οἱ διακονήσαντες ἱερεῖς ἐδέχθησαν τὰς ἐξομολογήσεις τῶν ὁμογλώσσων αὐτοῖς πιστῶν, μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας παρετίθετο νηστίσιμος τράπεζα, ἔνθα οἱ πιστοὶ εἶχον τὴν εὐκαιρίαν νὰ συζητήσουν μετὰ τῶν πρὸς τοῦτο ἐλθόντων κληρικῶν. Κατὰ τὰς Θείας ταύτας Λειτουργίας, ἐχοροστάτει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνεν εἰς τοὺς πιστοὺς λόγους οἰκοδομῆς. Διὰ τοὺς λοιποὺς σλαυοφώνους πιστούς, ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθῇ σλαυωνιστὶ τὴν 24ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., παραμονὴν τῶν Χριστουγέννων (ν.ἡμ.), ὑπὸ τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Βλαδιμήρου Rusannen, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας. Πρὸς ἐξυπηρέτησιν ὅλων τῶν πιστῶν τῆς Κοινότητος αἱ μεγάλαι Δεσποτικαὶ Ἑορταὶ τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων καὶ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων θὰ ἀχθοῦν καὶ κατὰ τὸ Ἰουλιανὸν Ἡμερολόγιον, τὴν 7ην καὶ 19ην Ἰανουαρίου 2023, ἀντιστοίχως.

Τέλος, τὴν Κυριακὴν 18ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, τῇ συμμετοχῇ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, ὁμιλήσας καταλλήλως καὶ συναναστραφεὶς μετ’ αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

αναδημοσίευση από Φως Φαναρίου

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....