Πρόγραμμα πανηγύρεως Ι.Μ.Π. Αγίου Αλεξάνδρου, στρατοπέδου «Κόδρα», Καλαμαριάς