Πρόγραμμα υποδοχής Τιμίας Κάρας Οσίου Δαυίδ και πανηγύρεως Ι.Κ.Ν. Αγίου Νικολάου Καλαμαριάς