Πρόγραμμα υποδοχής της καρδιάς του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως στον Ι.Κ.Ν. Αγίου Νικολάου Καλαμαριάς