Προσκηνυματική εκδρομή Τράπεζας Αγάπης Μητρόπολης Δράμας