Πρόσκληση για το Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας