Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Διεθνές Συνέδριο της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών για τον άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης χιλίων χρόνων από την κοίμηση του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (1022-2022), η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για να τιμήσει την προσωπικότητα, τη θεολογική σκέψη και τη συμβολή του αγίου στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στον Βόλο από τις 26 έως τις 29 Μαΐου 2022, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει μελετητές που έχουν συμβάλει σημαντικά στη μελέτη του έργου του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου καθώς και την πρόσληψή του από φιλοσοφική, ιστορική, φιλολογική και θεολογική σκοπιά. Οι άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η θεματική του συνεδρίου σκιαγραφούνται, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, από το ακόλουθο πλαίσιο. Η ανανέωση του ενδιαφέροντος κατά τις τελευταίες δεκαετίες για τη μελέτη του έργου και της σκέψης του Νέου Θεολόγου, ανέδειξε μια σειρά διαχρονικών αλλά και επίκαιρων ζητημάτων, που αφορούν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το σύνολο του χριστιανικού κόσμου. Η σχέση θεσμού και χαρίσματος, μυστηρίων και άσκησης, η κατανόηση της πίστης και της δογματικής διδασκαλίας ως του περιεχομένου της προσωπικής συνειδήσεως, η ανθρωπολογία της θεώσεως και η ανάδειξη του χριστιανικού υποκειμένου και της ευθύνης του μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα, συνιστούν μερικά μόνον δείγματα του σχετικού προβληματισμού. Η επανατοποθέτηση των ζητημάτων αυτών υπό το φως της κριτικής λειτουργίας της θεολογίας, επιβάλλει έναν γόνιμο και δημιουργικό συμπροβληματισμό, με την αυτονόητη συμπερίληψη  των ιδιαιτεροτήτων της εποχής μας, στην προοπτική μιας αυθεντικής βιώσεως της εν Χριστώ ζωής στη μετανεωτερική μας πραγματικότητα.

Eπιβεβαιωμένοι Ομιλητές: Θεόφιλος Αμπατζίδης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Ειρήνη Αφεντουλίδου (Austrian Academy of Science, Βιέννη), Paul Argárate (Universität Graz), Sabino Chialà (Αδελφότητα Μπόζε, Ιταλία), Marie-Hélène Congourdeau (CNRS, Παρίσι), Barbara Crostini-Lappin (Uppsala University), Paul Gavrilyuk (Ιδρυτής-Πρόεδρος της IOTA, St. Thomas University, ΗΠΑ), Αθανάσιος Μαρκόπουλος (ΕΚΠΑ), Δημήτριος Μόσχος (ΕΚΠΑ), Δημήτρης Ουλής (ΕΚΠΑ), Συμεών Πασχαλίδης (ΑΠΘ), István Perczel (Central European University, Βουδαπέστη/Βιέννη), Basilio Petrà (Facoltà teologica dell’Italia centrale, Φλωρεντία), Αικατερίνη Τσαλαμπούνη (ΑΠΘ), Βασίλειος Τσίγκος (ΑΠΘ), Σταύρος Γιαγκάζογλου (ΕΚΠΑ), Παναγιώτης Υφαντής (ΑΠΘ).

Νέοι ερευνητές προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις για σύντομες εισηγήσεις (15 λεπτών) που να σχετίζονται κατά προτίμηση με κάποιον από τους παραπάνω θεματικούς άξονες του συνεδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν προσωρινό τίτλο, περίληψη της εισήγησης (περ. 350 λέξεις) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (περ. 200 λέξεις) στον Θεόφιλο Αμπατζίδη (thabatzidis@acadimia.org) μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2022. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή, και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν πριν την 1 Απριλίου 2022. Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική και η Ελληνική (με ταυτόχρονη μετάφραση).

H Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου θα προσφέρει στους ομιλητές πλήρη φιλοξενία – δυστυχώς, όμως, δεν θα μπορέσει να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης προς και από το Βόλο. Μετά το πέρας του συνεδρίου, θα ακολουθηθεί η διαδικασία ανώνυμων κρίσεων για τη δημοσίευση του τόμου των πρακτικών.

* Η εικόνα προέρχεται από τοιχογραφία του Ι7ου αιώνα που σώζεται στο Κυριακό των Καυσοκαλυβίων (Άγιον Όρος) και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Περιοδικό Σύναξη, τεύχος 10 (1984).

Call for Papers For the International Conference of the Volos Academy on St. Symeon the New Theologian

On the occasion of the millinery anniversary of the dormition of St. Symeon, the New Theologian (1022-2022), the Volos Academy for Theological Studies organizes an international conference to commemorate his personality, thought, and contribution to Orthodox theology and spirituality, which will take place in Volos, Greece, in a physical form, from 26 to 29 May 2022, in compliance with all the enforced by the European and state sanitary measures.

This conference aims to bring together scholars who have made important contributions to the study of the work of St. Symeon the New Theologian and its reception from the philosophical, historical, philological, and theological points of view. The following statement offers some possible topics but does not intend to exclude alternative issues:

The renewed interest in the study of the work and the thought of St. Symeon during the last decades has highlighted a number of both timeless and topical issues concerning, one way or another, the entire Christian world. The relationship between institution and charisma or sacraments and asceticism; the understanding of faith and doctrinal teaching as the content of personal consciousness; the anthropology of deification and the emergence of the Christian subject, as well as St. Symeon’s commitment to the ecclesial body are only some of the aspects of the relevant and on-going discussion. To rearrange these issues based on the critical and prophetic character of theology demands a creative and fruitful reflection, with the self-evident inclusion of the particularities of our times, in the perspective of the authentic experience of the life in Christ in the context of our current post-modern reality.

Committed speakers include: Theophilos Ambatzidis (Volos Academy), Eirini Afentoulidou (Austrian Academy of Sciences, Vienna), Paul Argárate (Universität Graz), Sabino Chialà (Community of Bose, Italy), Marie-Hélène Congourdeau (CNRS, Paris), Barbara Crostini-Lappin (Uppsala University), Paul Gavrilyuk (Founding President of IOTA, St. Thomas University, MN, USA), Athanasios Markopoulos (University of Athens), Dimitrios Moschos (University of Athens), Dimitrios Oulis (University of Athens), Symeon Paschalidis (University of Thessaloniki), István Perczel (Central European University, Budapest/Vienna), Basilio Petrà (Facoltà teologica dell’Italia centrale, Florence), Aikaterini Tsalampouni (University of Thessaloniki), Vasilios Tsigkos (University of Thessaloniki), Stavros Yagkazoglou (University of Athens), Panayiotis Yfantis (University of Thessaloniki)

Junior and early career scholars are, therefore, invited to submit proposals for short papers (15 min.) which preferably should be related to one of the thematic axes of the conference. Provisional title, abstract (max. 350 words), and a concise CV (max. 200 words) should be submitted to Dr. Nikos Kouremenos (nkouremenos@acadimia.org) by March 4, 2022. All proposals will be evaluated by a scientific committee. The working languages of the conference are English and Greek (with a simultaneous translation to be provided). The decision of acceptance will be communicated before the 1st of April 2022. Volos Academy will provide full accommodation to all accepted speakers – unfortunately, though, travel expenses will not be covered. After the conference, presenters will be invited to rework their presentations towards the publication of the conference proceedings, which will be assessed through a peer-review procedure.

*The icon comes from a 17th century fresco preserved at the Kyriakon of the Skete of Kavsokalyvia (Mount Athos) and was published for the first time to the cover of the Greek Theological journal Synaxi, issue 10 (1984).

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....