Πρωτοκλήτεια στήν Πάτρα- Ἡμερίδα γιά τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Τό Σάββατο 19.11.2022 στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων, τῶν Ἐκδηλώσεων δηλ. πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν ἡμερίδα μέ θέμα, τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρασίας.

Στήν αἲθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, πολλῶν Ἱερέων καί πολλῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, μίλησαν:

  • Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων, μέ θέμα:«Γιά τήν πίστη καί τό Γένος. Ὁ Ἃγιος Χρυσόστομος Σμύρνης».
  • Ὁ κ. Δημήτριος Σταθακόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Τουρκολόγος, μέ θέμα: «Νεότουρκοι: Γενοκτονία Χριστιανικῶν πληθυσμῶν. Τουρκικός ἐμφύλιος 1919-1922». Λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ κ. Σταθακοπούλου νά παραστῇ ὁ ἲδιος, ἓνεκα ἀσθενείας του, ἡ εἰσήγησίς του ἀνεγνώσθη, ὑπό τοῦ Πανοσιολιογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρου Μυτιλήνη.
  • Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Τσιμιτσός, ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Πατρῶν καί ἀπόγονος προσφυγικῆς οἰκογονείας, μέ θέμα: «Οἱ πρόσφυγες στήν Πάτρα καί ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν παρουσίασε τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητάς καί τούς εὐχαρίστησε γιά τόν κόπο καί τήν καλωσύνη τους, ὣστε νά ἀνταποκριθοῦν στήν πρόσκλησή του, προκειμένου νά γνωρίσωμε καί ἂλλες πτυχές, ἀπό τό δράμα τῆς Μικρασίας, νά ἀποτίσωμε φόρο τιμῆς στά ἱερά Σφάγια τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, νά πάρωμε τό μήνυμα τῆς ἑνότητος πού μᾶς χρειάζεται πάντοτε, ὣστε νά ἀντιμετωπίσωμε τούς ἐπιβούλους τῆς ἐλευθερίας μας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Πατρίδος μας, ἀλλά καί νά δώσωμε ἀπαντήσεις σέ ὃσους κατά καιρούς ἡμετέρους καί ξένους, ἀσέβησαν πάνω στήν μνήμη τῶν Ἡρώων καί Μαρτύρων τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Μικρασίας, κ.λ.π καί τῶν προσφύγων, οἱ ὁποῖοι ἒφθασαν κατατρεγμένοι καί ἐξουθενωμένοι στήν Μητροπολιτική Ἑλλάδα, ὃπως στήν Πάτρα (περίπου 7.000) καί ρίζωσαν μέ ἀγῶνες πολλούς καί δύναμη ψυχῆς, γιατί κουβαλοῦσαν στήν καρδιά τους, στήν ψυχή τους, τά ζώπυρα τοῦ Γένους, τά ἱερά καί τά ὃσια τῆς φυλῆς μας, καί ὃσες μπόρεσαν νά κρατήσουν περίπυστες Εἰκόνες καί Ἃγια Λείψανα.

Οἱ ἐκλεκτοί Ὁμιλητές, παρουσίασαν, ὁ καθείς ἀπό τήν πλευρά του, συγκλονιστικές σελίδες ἀπό τίς μαρτυρικές καί ἀλησμόνητες πατρίδες, ἀλλά καί γιά τά φρικτά γεγονότα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί τήν σχέση τους, ὂχι μόνο μέ τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί μέ τόν ὑπόλοιπο κόσμο.

Ἡ ἱστορία μας εἶναι γραμμένη μέ αἷμα καί ὃσοι ἠθέλησαν νά τήν παραχαράξουν πνίγηκαν σ’ αὐτό τό αἷμα, πού λειτουργεῖ γιά τούς εὐσεβεῖς καί δικαίους λυτρωτικά, γιά τούς ἀσεβεῖς, ὡς πῦρ κατακαῖον. Ἒχομε χρέος καί εὐθύνη, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, νά διατηρήσωμε αὐτές τίς μνῆμες καί αὐτή τήν παρακαταθήκη, νά κρατήσωμε ἀτόφια τήν παράδοσή μας καί νά φωτίσωμε τά παιδιά μας, τά ὁποῖα ἐν πολλοῖς, ἒχουν ἂγνοια τῶν γενονότων, μέ τό φῶς τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας καί τῆς εὐθύνης.

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....