Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη βεβήλωση του ιερού χώρου της παλαιφάτου Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα του Πόντου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ούσης καί Καμπανίας,

τό Ἱερό Προ­σκύνημα τῆς Παναγίας Σουμε­λᾶ,

τό Σωματεῖο «Παναγία Σουμε­λᾶ»,

ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πο­ντια­κῶν Σωματείων (ΠΟΠΣ),

ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Θρακικῶν Σωματείων,

ἡ Ὁμοσπονδία Προσφυγικῶν Σωματείων,

καί ἡ Εὔξεινος Λέσχη Ποντίων Ναούσης,

 

διαμαρτυρόμαστε γιά τήν πρό­σφατη βεβήλωση τῆς παλαιφάτου καί ἰστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τοῦ ἱερότερου καί σημαντικότερου μνημείου τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέ τό ὁποῖο εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη ἡ ἱστορία καί πολιτιστική του ταυ­τότητα, καί τό ὁποῖο ἀποτελεῖ συγχρόνως μνημεῖο παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ὑπο­ψη­φίου ἀπό τό ἔτος 2000 γιά ἔνταξή του στόν κατάλογο τῶν πολι­τιστικῶν μνημείων τῆς Unesco.

.

Μᾶς προκάλεσε ἀλγεινή ἐντύ­πω­ση καί δυσαρέσκεια ἡ ἀπαρά­δεκτη ἐνέργεια τῶν Τουρκικῶν ἀρχῶν νά παραχωρήσουν ἄδεια νά χρησιμοποιηθεῖ ὁ ἱερός αὐτός χῶ­ρος ἀπό πολυπληθῆ ὁμάδα μουσι­κῶν καί ἄλλων ὡς σκηνικό γιά ἕνα μουσικό καί χορευτικό δρώμενο, τό ὁποῖο ὄχι μόνο δέν συνάδει μέ τόν χαρακτήρα καί τήν ἱστορία τοῦ μνημείου, ἀλλά καί προκλητικά βεβηλώνει ἕνα χῶρο λατρείας καί πολιτισμοῦ, σεβαστό τόσο ἀπό τούς χριστιανούς ὅσο καί ἀπό τούς μουσουλμάνους ἀπό τήν ἵδρυσή του μέχρι σήμερα.

Ἡ ἐνέργεια αὐτή ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Του­ρισμοῦ τῆς Τουρκίας, τό ὁποῖο ἔχει καί τήν εὐθύνη τῆς προστασίας τῆς ἱστορικῆς Μονῆς πού λειτουργεῖ ὡς Μουσεῖο καί ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα, χωρίς νά λαμβάνονται ὑπόψη οἱ φθορές πού ἦταν δυνα­τόν νά προκληθοῦν στό μνημεῖο ἀπό τήν ἀνοίκεια χρήση του, ἀποτελεῖ πρόκληση, προσβάλλει βάναυσα τούς Ποντίους σέ ὅλο τόν κόσμο, καί συγκλονίζει κάθε σκε­πτόμενο ἄνθρωπο ἀνεξαρ­τήτως θρησκεία καί ἐθνικότητος.

Αἰσθανόμεθα ἔντονη τήν ἀνάγκη καί τήν ὑποχρέωση νά ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας πρός τούς ἁρμόδιους φορεῖς τῆς γείτονος χώρας, νά σεβασθοῦν καί νά περιφρουρήσουν τήν ἱερότητα καί τήν πολιτιστική καί ἱστορική ἀξία τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, στήν ὁποία τελεῖται κατ᾽ ἔτος μέ τήν ἄδειά τους Πατριαρχική θεία Λειτουργία, καί νά μήν συνεχίσουν τίς προκλητικές τους ἐνέργειες ἔναντι τῶν μνημείων τά ὁποῖα βρίσκονται στήν δικαιοδοσία τους καί τά ὁποῖα ἀποτελοῦν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....