“Από το Λυκαυγές του 1821 …στο Λιόγερμα του 2021” στην Ι.Μ. Ιερισσού