“Όποιος με αγαπά – λέει ο Κύριος – θα τηρήσει τις εντολές Μου”

«Όποιος με αγαπά – λέει ο Κύριος – θα τηρήσει τις εντολές Μου(Ιω. 14,23). Και η δική Μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον(Ιω. 15,12)». Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει.

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....