“Παιδί μου, να δίδης θάρρος εις την ψυχήν σου και να ελπίζης”

“Παιδί μου, να δίδης θάρρος εις την ψυχήν σου και να ελπίζης. Θα αποθάνω εις τον αγώνα υπέρ της δόξης του Θεού, να λέγης, παρά να λυπήσω τον Θεόν μου, εγκαταλείποντας τον αγώνα μου εναντίον του διαβόλου”.

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....