Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, Ἅγιος Νεκτάριος, Πλατανίτης