Ἡ ἀρετή τῆς ἀγάπης

Πολλοί μίλησαν γι’ αὐτήν τήν ἀρετή καί πολλά γράφτηκαν γι’ αὐτήν. Ὅλοι τήν ἐπιζητοῦν, λίγοι ὅμως τήν βρῆκαν. Ὁ λόγος γιά τήν ἀγάπη. Τό πόσο σημαντική εἶναι ἡ ἀγάπη, μᾶς τό λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» (Α΄ Ιω. δ΄ 16). Δημιούργησε τόν ἄνθρωπο ἀπό ἀγάπη, ἐνσαρκώθηκε ἀπό ἀγάπη, δέχτηκε τήν σταύρωση καί τόν χλευασμό ἀπό ἀγάπη, γιά τήν δική μας σωτηρία.

Ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδή δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, κι αὐτός ἀγάπη εἶναι. Ὁ προορισμός του εἶναι νά ἀγαπάει. Νά δέχεται ἀγάπη καί νά δίνει ἀγάπη. Εἶναι δυστυχής ὁ ἄνθρωπος, πού δέν ἔχει αἴσθηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί δέν μπορεῖ νά ἀγαπήσει.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....