Ὁ ἀσκητής τῆς σύγχρονης ἀπολογητικῆς, ὅταν προσεγγίζει τούς πλανεμένους ἀδερφούς μας…

Ὁ ἀσκητής τῆς σύγχρονης ἀπολογητικῆς, ὅταν προσεγγίζει τούς πλανεμένους ἀδερφούς μας, ἔχει ἐπίγνωση τῶν φρικτῶν συνεπειῶν τῆς αἵρεσης στήν ὕπαρξη τοὺ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό καί φροντίζει νά εἶναι γλυκύς καί παρηγορητικός. Δέν μπαίνει σέ φιλοσοφικές ἀντιπαραθέσεις ἀλλά προσκαλεῖ στή θεραπευτική διαδικασία. Συμπεριφέρεται ὡς εὐσυνείδητος πνευματικός ἰατρός καί ὄχι ὡς ἰδεολογικός ἀντίπαλος.

π. Ἀνδρέας Γκατζέλης

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....