Στατιστικά στοιχεία Εκκλησιαστικού Ενδιαφέροντος Μητρόπολης Λαρίσης

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, στό τέλος τοῦ ἀποιχομένου ἔτους 2021, ἀφ᾽ ἑνός ἐκφράζει θερμές εὐχές πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά ἕνα εὐλογημένο καί εἰρηνικό Νεό Ἔτος, ἀφ᾽ ἑτέρου δράττεται τῆς εὐκαιρίας νά ἀνακοινώσει τά στατιστικά στοιχεῖα ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ ἔτους 2021, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Γάμοι:

Ἐκδόθηκαν 654 ἄδειες Γάμου, ἀπό τίς ὁποῖες ἀκυρώθηκαν οἱ λόγω μή τελεσθέντος Γάμου. Ἑπομένως τελέσθηκαν 649 Γάμοι ἐκ τῶν ὁποίων:

Εἰς Α´ Βαθμό: 638.
Εἰς Β´ Βαθμό:  11.
Εἰς Γ´ Βαθμό:   0.

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἐκδόθηκε Ἐπισκοπική Ἄδεια γιά 2 ἀνασυστάσεις λυ-θέντων Γάμων.

Πιστοποιητικά ἀγαμίας:

Ἐκδίδονται γιά καταγόμενους ἀπό τήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια πού ὅμως, τελοῦν τόν Γάμο τους ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συνήθως στόν τόπο κατοικίας τοῦ/τῆς ἄλλου/ἄλλης μελλονύμφου: 282.

Διαζύγια:

Ἐκδόθηκαν 238 πνευματικές λύσεις Γάμου.

Χειροτονίες:

Εἰς Πρεσβύτερον: 2.
Εἰς Διάκονον: 2.

Μεταβολές ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικῶν:

Προήχθησαν εἰς Ἐπισκόπους: 1.
Συνταξιοδοτήθηκαν: 3.
Ἀπεδήμησαν εἰς Κύριον: 1.
Προσελήφθησαν ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις: 1.
Ἀνεχώρησαν σέ ἄλλες Μητροπόλεις: 0.

Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν: 1.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....