Στον Άγιο Ανδρέα Λαυρίου την Κυριακή ο Μητροπολίτης Μεσογαίας

Στον Άγιο Ανδρεά Λαυρίου θα λειτουργήσει την Κυριακή της Τυρινής ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος . Το υπόλοιπο πρόγραμμά του όπως ανακοινώθηκε έχει ως εξής :

 

6/3 Κυ  Ἑσπ. Συγχωρήσεως (6:30μ.μ.) Ἅγ. Νικόλαος Μαρκόπουλου
7/3 Δε Μέγα Ἀπόδειπνο (5:00 μ.μ.) Ἱ. Μ. Βηθλεὲμ Κορωπίου
8/3 Τρ Μέγα Ἀπόδειπνο (5:30 μ.μ.) Ἁγ. Νι­κόλαος Σπά­των
9/3 Τε  Πρωινὴ Προ­η­γι­α­σμένη (7:00 π.μ.) Ἁγ. Νι­κό­λαος Σπά­των
11/3 Πα  Α΄ Χαιρετισμοὶ (7:00 μ.μ.) Ἁγ. Θε­ο­δώ­ροι Ἀ­να­βύσ­σου
12/3 Σα Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία Ἁγ. Θε­ό­δω­ροι Γαρ­γητ­τοῦ
12/3 Σα  Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:00 μ.μ.) Ἁγ. Νι­κόλαος Σπά­των
13/3 Κυ  Κυριακὴ  Ὀρθοδοξίας Κοί­μη­σις Θε­ο­τό­κου Σπά­των
13/3 Κυ  Α΄ Καταν. Ἑσπερινὸς (6:30 μ.μ.) Ἁγ. Τρύ­φω­ν Παλ­λή­νης
16/3 Τε  Ἑσπ. Προηγιασμένη (6:00 μ.μ.) Ἁγ. Κυ­ρι­α­κὴ Σπά­των
18/3 Πα Β΄ Χαιρετισμοὶ (7:00 μ.μ.) Ἁγ. Παρασκευὴ Ἀρτέμιδος
19/3 Σα  Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:00 μ.μ.) Ἁγ. Νι­κό­λαος Σπά­των
20/3 Κυ  Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν Παντοβασίλισσα Ραφήνας
20/3 Κυ  Β΄ Καταν. Ἑσπερινὸς (6:30 μ.μ.) Ἀ­νά­λη­ψις Κο­ρω­πίου
23/3 Τε  Ἑσπ. Προηγιασμένη (6:00 μ.μ.) Κοί­μη­σις Θε­ο­τό­κου Σπά­των
24/3 Πε  Ἑσπερινὸς Εὐαγγελισμοῦ (6:00 μ.μ.) Εὐ­αγ­γε­λι­στρίας Λαυ­ρίου
25/3 Πα  Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου Εὐ­αγ­γε­λι­σμὸς Κα­λυ­βίων
25/3 Πα  Ἑσπερινός-Γ΄ Χαι­ρε­τι­σμοὶ (6:00μ.μ.) Ἱ. Μ. Παν. Παντανάσσης Κερατέας
26/3 Σα  Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:00 μ.μ.) Ἁγ. Νι­κό­λαος Σπά­των
27/3 Κυ  Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σεως Ἳ.Π. Χριστοῦ Σπάτων
27/3 Κυ  Γ΄ Κα­ταν. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (7:00μ.μ.) Ἳ.Π. Χριστοῦ Σπάτων
30/3 Τε  Ἑσπ. Προηγιασμένη (6:00 μ.μ.) Ἁγ. Παρασκευὴ Κορωπίου

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....