Συγχαρητηρια Πατριάρχη Αλεξανδρείας στον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Στη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος αναφέρει :

Σεβασμιώτατον

Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης

κ. ΕΥΓΕΝΙΟΝ

Ἡράκλειον Κρήτης

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἀδελφέ ἐν Κυρίῳ ἅγιε Κρήτης,

Περιχαρεῖς ἐνωτίσθημεν τήν ὅλως ἐπαξίαν ἐκλογήν σας εἰς τόν περίπυστον Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, διό σπεύδομεν ἐκφράσαι τά πλέον εἰλικρινῆ καί θερμά συγχαρητήρια ἡμῶν, εὐχόμενοι ὅπως τά ἔτη σας ὦσι πλεῖστα ὅσα καί ὑγιεινά, καί ή ποιμαντορία σας οὐ μόνον μακρά, ἀλλά πολύκαρπος πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐγκαύχησιν τού περιφανοῦς λαοῦ τῆς γενετείρας μας Κρήτης.

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

Ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 2022

 

ΑΠΕ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....