Συνάξεις για νέους στην Κατερίνη στο πλαίσιο της εβδομάδας Εξωτερικής Ιεραποστολής