Σύναξη πάντων των εν Ρόδω Αγίων

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν Ῥόδῳ Ἁγίων, ἤτοι, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων Παύλου  καὶ Σίλα τῶν Ἱεραρχῶν Εὐφροσύνου, Ἑλλανίκου, Θεοδοσίου καὶ Ἰσιδώρου· τῶν Μαρτύρων Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς , Κλήμεντος καὶ Ἀγαθαγγέλου · τῶν Νεομαρτύρων Εὐθυμίου Ἐπισκόπου αὐτῆς γενομένου , Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως , Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου , Νικήτα τοῦ Νισυρίου  καὶ Μαλαχία τοῦ Λινδίου , καὶ τοῦ Ὁσίου Μελετίου, τοῦ ἐν Ὑψενῇ .»

Η εορτή της ιεράς Συνάξεως πάντων των εν Ρόδω Αγίων θεσπίστηκε και τελέσθηκε για πρώτη φορά στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου το έτος 2009 μ.Χ., όπου και κατ’ έτος τελείται. Την ίδια ημέρα τελείται και τι μνημόσυνο των αοιδίμων Μητροπολιτών Ρόδου, των κεκοιμημένων Ιερέων, Διακόνων και Μοναχών της Ιεράς Μητροπόλεως, των ευεργετών της Ορθοδόξου Κοινότητος Ρόδου και των ευεργετών της Εκκλησίας.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....